You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Dežurni timovi preduzeća Park tokom novogodišnjih praznika bit će na terenu

Dežurni timovi preduzeća Park tokom novogodišnjih praznika bit će na terenu

U sedam sarajevskih naselja i parkova ekipe preduzeća Park danas realiziraju svoje posljednje ovogodišnje poslove održavanja javnih zelenih površina u Katonu Sarajevo. U Centru posljednji dan decembra posvećen je Velikom parku i uređivanju travnjaka. Ekipa iz Novog Sarajeva je sa istim zadatkom u naselju Grbavica I. U Novom Gradu u naselju Alipašino polje (C faza) osim uređenja travnjaka, radi se i na orezivanju krošnji nižih stabala i zaštiti od zimskih uslova. Ilidžanska jedinica današnje hortikulturne radove realizira u naselju Pejton, gdje se osim čišćenja biootpada radi i uklanjanje izbojaka. Timovi su i na Bjelašnici i Igmanu. U Vogošći i to naselju Nova Vogošća radi se orezivanju grmlja i žive ograde, kao i uklanjanje suhog biootpada sa travnatih površina. Služba komunalnih redara svoja ovlaštenja realizira na svim površinama koje su u njihovoj nadležnosti.
Tokom novogodišnjih praznika, od 01. do 03.01.2022. godine rad preduzeća Park bit će organiziran u dežurnim timovima. Na terenu će se vršiti zaštita komunalne čistoće, a u pripravnosti kako u toku dana, tako i u noćnim satima će biti i jedinice zadužene za održavanje javne rasvjete, dekoracije, te njege i zaštite stabala. Dežurni timovi raditi će i u rasadnicima u Sokolović Koloniji i Nedžarićima. Iako će Pionirska dolina i zoo vrt za posjetioce biti zatvorena 01.01.2022. godine i u ovom rekreativno zabavnom centru, odnosno zoološkom vrtu radi će dežurni timovi zaduženi za ishranu, njegu i veterinarsku zaštitu životinja.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba