You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park i Ministarstvo privrede KS dogovorili zajedničke projekte i saradnju

Preduzeće Park i Ministarstvo privrede KS dogovorili zajedničke projekte i saradnju

Unapređenje saradnje i realizacija zajedničkih projekata na ozelenjavanju i očuvanju životne sredine, kako u urbanim sredinama, tako i prirodnim i šumskim područjima u Kantonu Sarajevo tema su današnjeg susreta rukovodstva preduzeća Park kojeg čine direktor Adis Bešlić i izvršni direktor Enes Kazić i Amer Mudželet sa Adnanom Delićem, ministrom privrede Kantona Sarajevo. Preduzeće Park održavanjem urbanih zelenih površina Sarajeva bavi se već blizu 70 godina, a akcija masovnog pošumljavanja realizirana u okviru Ministarstva privrede KS prošle godine ukazala je na brojne mogućnosti saradnje i zajedničkih projekata koje Park može realizirati u saradnji sa preduzećima u nadležnosti ovog ministarstva. Rukovodstvo preduzeća Park upoznalo je ministra Delića o mogućnostima intenzivnije saradnje Parka i preduzeća “Sarajevo-šume”, a ozelenjavanje i pošumljavanje radilo bi se isključivo sadnim materijalom i autohtonim vrstama proizvedenim i uzgajanim u rasadnicima preduzeća Park i preduzeća Sarajevo-šume. Osim stabala, saradnja bi se odnosila i na sadni materijal poput ukrasnog grmlja, voća, trajnica. Preduzeće Park ima i pogon za proizvodnju vrlo kvalitetnog mobilijara, klupa i korpi za sitni otpad, kojim bi mogla biti obogaćena brojna izletišta KS. S obzirom da u sastavu preduzeća Park djeluje i RZC”Pionirska dolina” i zoo vrt, s aspekta turističke ponude Sarajeva, kao glavnog grada naše države, itekako je važno kroz projekte i saradnju sa Turističkom zajednicom KS ovaj prostor predstaviti kao jedan od najbitnijih dijelova turističke ponude kako tokom ljetne, tako i zimske sezone. Ministar Delić iskazao je spremnost da Ministarstvo privrede KS pruži podršku u ambijentalnom opremanju i modernizaciji prostora u RZC”Pionirska dolina” i zoo vrt za organiziranje i održavanje brojnih manifestacija koje preduzeće Park planira organizirati i već ima spremne projekte. Ministarstvo privrede KS će, dogovoreno je na sastanku sa predstavnicima preduzeća Park, pružiti potpunu podršku svim projektima i budućoj intenzivnijoj saradnji ovog preduzeća i svih preduzeća koja djeluju u sklopu Ministarstva.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba