You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Počelo masovno, veliko, petomjesečno ozelenjavanje površina u Kantonu Sarajevo

Počelo masovno, veliko, petomjesečno ozelenjavanje površina u Kantonu Sarajevo

Sarajevske urbane površine u narednim danima preduzeće Park obogatit će sa gotovo 400 mladih stabala, izgradit će blizu 8 hiljada kvadratnih metara novih travnjaka na mjestima uništenih, zasadit će novih 1.500 sadnica ukrasnog grmlja, gotovo 5 hiljada kvadratnih metara zapuštenih i zaraslih zelenih površina očistit će i urediti, te ugraditi nove parkovske korpe za sitni otpad najavio je danas Adis Bešlić, direktor preduzeća Park prilikom početka realizacije velikog projekta “Ozelenjavanja Kantona Sarajevo” i potpisivanja Sporazuma o ozelenjavanju površina u Kantonu Sarajevo sa Enverom Hadžiahmetovićem, ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, a kojoj je prisustvovao i Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo već drugu godinu zaredom realizira strateški cilj u obogaćivanju javnih površina novim zelenilom, stablima, obnovi postojećeg dendro materijala s ciljem obogaćivanja okoliša, zaštiti životne sredine, poboljšanju ukupnog ambijeta življenja i zaštiti zdravlja građana. Projekat ozelenjavanja iz godine u godinu se širi, postaje sadržajniji, a ove sezone za sadnju novog zelenila i obnovu sarajevskih parkova kroz isti će biti uloženo 200.000 KM. Prema riječima direktora Bešlića koji se sa izvršnim direktorima Enesom Kazićem i Amerom Mudželetom sastao danas s predstavnicima Vlade na prvoj lokaciji u općini Centar na kojoj je i ozvaničen početak realizacije Projekta bitno je naglasiti i da cjelokupan sadni materijal koji će u narednih pet mjeseci biti zasađen na sarajevskim površinama je vlastiti proizvod Parkovih rasadnika u Nedžarićima i Sokolović Koloniji, te da se u potpunosti radi o bosansko- hercegovačkom, sarajevskom proizvodu. Prema riječima premijera Forte projektom ozelenjavanja želi se ukazati na značaj strateškog očuvanja urbane sredine, baš kao što se i projektima masovnog pošumljavanja radi na zaštiti šumskih i planinskih područja u Kantonu Sarajevo. Ministar Hadžiahmetović kazao je tom prilikom da su projektom obuhvaćene na desetine urbanih lokacija, parkova, šetališta, blokovskog zelenila u naseljima na širem području Kantona Sarajevo.Potpisnici Sporazuma danas su simboličnom sadnjom prvog stabla u ulici Antuna Hangija započeli ozelenjavanje, a zadatak preduzeća Park će biti do septembra realizirati posao u općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća. Projekta ozelenjavanja dio je velike proljetne Akcije čišćenja i uređenja Kantona Sarajevo, koja je prije dva dana počela na Darivi, a koja će trajati tokom ove sezone u svim općinama Katona Sarajevo.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba