You are here:

Počelo masovno, veliko, petomjesečno ozelenjavanje površina u Kantonu Sarajevo

Sarajevske urbane površine u narednim danima preduzeće Park obogatit će sa gotovo 400 mladih stabala, izgradit će blizu 8 hiljada kvadratnih metara novih travnjaka na mjestima uništenih, zasadit će novih 1.500 sadnica ukrasnog grmlja, gotovo 5 hiljada kvadratnih metara zapuštenih i zaraslih zelenih površina očistit će i urediti, te ugraditi nove parkovske korpe za sitni
Read more