You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka na Stojčevcu ugradile 80 klupa i 60 korpi

Ekipe Parka na Stojčevcu ugradile 80 klupa i 60 korpi

Projekat ugradnje i obogaćivanja izletišta Stojčevac novim parkovskim mobilijarom koji preduzeće Park realizira posljednjih dana, završava se sutra, kada će, ova Sarajlijama omiljena lokacija podno Igmana, biti bogatija za ukupno 80 novih parkovskih klupa i 60 korpi za sitni otpad. Ekipe preduzeća Park po angažmanu Općine Ilidža koja i finansira projekat nakon rekonstrukcije i izgradnje nove infrastrukture na području Stojčevca prvo su bile angažirane na montaži i postavljanju novih klupa. Aleja koja povezuje Stojčevac i Vrelo Bosne obogaćena je sa 26 novih klupa, od čega dvije lokacije podrazumijevaju i klupe odnosno placeve i za osobe koje koriste pomagala za kretanje. Nakon toga ekipe Parka na prostoru samog izletišta Stojčevac postavile su 24 klupe bez naslona i 30 klupa sa naslonom, od kojih jedna uključuje plac za odmor osoba koje koriste pomagala. Prošle sedmice ugradnjom drvenih štafli na ranije montirana betonska postolja završeno je postavljanje i ugradnja ukupno 80 parkovskih klupa i to 50 bez naslova i 30 klupa sa naslonom. Od prošle sedmice ekipe Parka počele su ugradnju i 60 novih parkovskih korpi za sitni otpad i to na površinama u blizini parkovskih klupa, uz staze za šetnju, te u blizini placeva za odmor. Novi parkovski mobilijar upotpunio je funkciju i namjenu samog izletišta i šetališta uz drvored, pa osim mjesta na klupama za odmor i predah i nove korpe omogućit će očuvanje i zaštitu komunalne čistoće prilikom boravka izletnika. Ekipe Parka su i zelene površine uz novi parkovski mobilijar dodatno obogatile i sa 550 sadnica novog ukrasnog grmlja. Kompletan parkovski mobilijar koji su ugradile ekipe preduzeća Park vlastiti je proizvod ovog preduzeća u okviru pogona za zanatske usluge. Shodno tome Općina Ilidža i angažirala je preduzeće Park za realizaciju ovog projekta, čije finaliziranje završava sutra, jer danas i sutra ekipe Parka vrše ugradnju posljednjeg broja novih korpi. Novi mobilijar će od sutra biti u potpunosti na raspolaganju izletnicima i posjetiocima Stojčevca i Vrela Bosne, a preduzeće Park upućuje apel građanima da čuvaju i štite od uništenja novi mobilijar koji je dodatna vrijednost ovog predivnog prirodnog ambijenta.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba