You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Počela četverodnevna akcija uređenja površina u Starom Gradu

Počela četverodnevna akcija uređenja površina u Starom Gradu

Još jedna velika koordinirana akcija čišćenja javnih površina, ovog puta na području općine Stari Grad, u organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS počela je jutros, a ekipe preduzeća Park u punom kapacitetu učestvuju u svim radovima, zajedno sa drugim komunalnim preduzećima i Općinom Stari Grad.
Ekipe preduzeća Park osim redovnih poslova u ovoj općini danas su hortikulturne radove vršile i na uređenju površina koje inače nisu obuhvaćene redovnim Programom održavanja, što je u suštini i osnovni cilj akcije, odnosno urediti prostore koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem. Na nekoliko lokacija na potezu od Darive i na drugim lokacijama u Starom Gradu ekipe Parka rade košnju trave, uklanjanje samoniklog rastinja, čišćenje komunalnog i biootpada sa površina, izletišta, trgova, većih parkovskih površina, prostora uz saobraćajnice i pristupne puteve i slično.
Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Stari Grad počela je jutros okupljanjem i radovima čišćenja na Darivi i u Aleji ambasadora, a trajat će četiri naredna dana. Danas je ekipa preduzeća Park, koja inače prema Programu održava područje Starog Grada i Centra, učešćem u akciji kosila travu, uklanjala samoniklo rastinje, vršila izgrabljivanje pokošenog biootpada i čišćenje sa staza, pločnika, pješačkih staza kako na Darivi i Aleji ambasadora, tako i na potezu od Bentbaše do Kozije ćuprije, na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović, na površinama kod Starog hrama i u parku u ulici Zelenih beretki.
Prema planu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, KJKP Park Sarajevo, KJKP RAD Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJP “Sarajevo-šume” doo Sarajevo, KJU za zaštićena prirodna područja Sarajevo, Vatrogasnog društva Vratnik, akcija čišćenja odvijat će se u svim mjesnim zajednicama ove općine.
Tokom četiri dana akcije komunalna preduzeća će, u koordinaciji sa Općinom Stari Grad i mjesnim zajednicama, realizovati čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice.
Svakodnevno, tokom akcije, će na terenu biti angažovano više od 120 uposlenika navedenih javnih preduzeća i više od 25 vozila naglasio je jutros prilikom početka akcije Muhamed Bekto, pomoćnik ministra komunalne privrede KS. Preduzeće Park je za ove aktivnosti u potpunosti angažirao jednu radnu jedinicu, dok će i jedinica za njegu i zaštitu stabala također vršiti svoj dio poslova.
Prema riječima Adisa Bešlića, direktora preduzeća Park, prilikom održane smotre ekipa, kojoj je prisustvovala uprava Parka, a kojom je ozvaničen početak radova ovo je za Park, osim redovnih poslova, sedma akcija tokom sezone i nastaviti će učešće u svima koje imaju za cilj urediti zelenilo, javne prostore i doprinijeti našem ljepšem ambijentu življenja. Time i rezultati rada preduzeća Park kroz redovne programe je cjelovitiji i primjetniji.
Inače preduzeće Park od proljeća do sada dalo je svoj doprinos na hortikuturnom uređenju 17 školskih dvorišta u akciji “Očisti- recikliraj”, još uvijek je u toku velika akcija uređenje početa u maju, prošle sedmice preduzeće Park učestvovalo je u akciji čišćenja površina u općini Vogošća, a sedmicu prije toga u akciji čišćenja površina u općini Ilidža, radilo se i na hortikuturnom uređenju dvorišta ustanova socijalne zaštite, u toku je i velika akcija ozelenjavanja Kantona Sarajevo. Preduzeće Park učestvovalo je i u akciji “Za čistu i lijepu Vogošću” u martu i niz drugih kraćih aktivnosti. Ovo preduzeće je spremno i za očekivati je slične akcije i na drugim lokacijama u KS do kraja sezone.
Organizatori pozivaju građane da se uključe u ovu akciju kako bi svi zajedno dali doprinos da naš životni ambijent bude ljepši i uredniji.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba