You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Vijećnici pet kantonalnih općina u posjeti preduzeću Park

Vijećnici pet kantonalnih općina u posjeti preduzeću Park

Pohvalna je činjenica da općinski vijećnici pojedinih vijeća u KS su sve više zainteresirani za pitanja nadležnosti i funkcije komunalnih preduzeća u našem gradu, kao i usluge koju građani kao korisnici dobijaju. Svoju spremnost da podrže rad i informišu se o poslovnim aktivnostima, poteškoćama i funkcionisanju preduzeća Park iskazala je današnjom posjetom grupa općinskih vijećnika iz Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada i Vogošće rukovodstvu preduzeća Park gdje je održan sastanak na temu “Spremnost preduzeća Park za novu poslovnu sezonu i rezimiranje rezultata ovogodišnje”. Tim povodom Adis Bešlić, direktor preduzeća Park i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet ugostili su pet općinskih vijećnika, a razgovarano je o unapređenju i intenziviranju saradnje jedinica lokalne samouprave i preduzeća Park u sezoni 2023. godine. Posebna pažnja posvećena je redovnom održavanju koje Park realizira u okviru kantonalnih nadležnosti, kao i saradnji Parka sa općinama u kojima današnji gosti preduzeću Park čine zakonodavnu vlast. Uprava preduzeća Park upoznala je vijećnike o projektima uređenja, gradnje, obnove i održavanja javnih zelenih površina koji su realizirani u četiri gradske općine i Vogošći u okviru općinskih budžeta.Sumirani su rezultati saradnje na uređenju i održavanju javnih zelenih površina u KS općenito, činjenici da je u okviru ovogodišnjeg rada kroz Program preduzeće Park već ostvarilo veće rezultate u košnji trave za gotovo milion kvadratnih metara zelenih površina u odnosu na prošlu godinu. U konačnici sastanak je rezultirao i dogovorom o intenziviranju radova i proširenja saradnje preduzeća Park i općina, čiji vijećnici su danas posjetili preduzeće Park, u sezoni 2023. godine. Pet općinskih vijećnika ovom prilikom istakli su svoje zadovoljstvo radom i poduzetim mjerama preduzeća Park u ovoj, ali i prošlogodišnjoj sezoni, te angažmanu kompletnog kolektiva, kako radnika tako i rukovodstva ovog kantonalnog preduzeća na zaštiti i očuvanju okoliša. Promjene i poboljšanje itekako se primjećuju na terenu stava su općinski vijećnici i to kada je u pitanju održavanje, zaštita komunalne čistoće, košnja, sadnja novih stabala i drugog zelenila, kao i činjenica da Park rad zasniva na transparentnosti, te da je komunikacija ovog preduzeća i građana postala potpuno dvosmjerna i da im građani sve više ukazuju na tu činjenicu. Sastanak je bio prilika da rukovodstvo Parka i na ovaj način inicira intenzivniju saradnju i podršku na zaštiti zelenila i sadnica usljed zimskih prilika koje nam slijede, jer u slučaju većih sniježnih padavina u zaštitu prije svega stabala i sadnica se mogu uključiti i predstavnici CZ, određene organizacije i slično. Općinski vijećnici dali su podršku toj inicijativi.Direktor Bešlić zahvalio se na podršci i iskazanom zadovoljstvu radom Parka vijećnicima koji su danas došli u posjetu, te naglasio i izuzetno dobru saradnju Park i Općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Vogošća, ali i Ilidža, Ilijaša i Trnova posebno tokom ovogodišnje sezone. Rezultati rada i čišćenja koje su općinski vijećnici istakli kao najznačajnije, a koje je realiziralo preduzeće Park ovog ljeta su projekati “Ozelenjavanja”, pet velikih vanrednih akcija čiščenja i pored većih rezultata ostvarenih kroz Program održavanja u odnosu na prošlu godinu, uređenje 17 školskih dvorišta, a sada i novo uređenje 14 dvorišta odgojno- obrazovnih ustanova u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. To su projekti koji trebaju postati praksa tokom svih sezona i općinski vijećnici su obećali da će iste zagovarati i kroz budžete općina, iz kojih dolaze, za narednu godinu.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba