You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Premijer Edin Forto i direktor Adis Bešlić razgovarali o novoj poslovnoj sezoni preduzeća Park

Premijer Edin Forto i direktor Adis Bešlić razgovarali o novoj poslovnoj sezoni preduzeća Park

Izvještaj o realiziranim radovima preduzeća Park, rezime poslovne godine, planovi i programi za narednu u smislu ekološkog i estetskog održavanja i razvoja Sarajeva bili su povod današnjeg susreta Edina Forte, premijera Kantona Sarajevo i Adisa Bešlića, direktora preduzeća Park. Sastanak uoči Dana državnosti i zajedničke čestitke koju su premijer Forto i direktor Bešlić uputili državljanima BiH bila je prije svega prilika da se na osnovu jednogodišnjeg rada uprave Parka na čijem čelu je Bešlić dogovore pravci i ciljevi prema kojima će preduzeće Park djelovati od januara 2023. godine. Upoznao je direktor Bešlić premijera Fortu o svim detaljima rada preduzeća, koji pokazuju da stabilizacijom poslovanja preduzeća Park samo za jednu sezonu je učinjen iskorak, da to građani kao korisnici usluga prepoznaju na terenu, te da ove sezone je bilo mnogo manje pritužbi na stanje zelenih površina u nadležnosti ovog preduzeća u odnosu na prošlu. Strateškim djelovanjem i domaćinskim i dobrim rukovođenjem Park već iduće godine bi se mogao pohvaliti novim iskoracima, modernijim rješenjima hortikuturnih uređenja, savremenijim pristupom radu na terenu. Premijer Forto upoznao se i sa detaljima realiziranog projekta ozelenjavanja sarajevskih površina koji je sa direktorom Bešlićem i ministrom komunalne privrede Enverom Hadžiahmetovićem potpisao u proljeće, a bilo je riječi i o novom projektu koji će shodno dogovorenoj strategiji iz prošle godine, biti nastavljen i naredne, kao dugoročani cilj obnove i ulaganja u budućnost parkova, zelenih površina, zaštitu okoliša i kvalitet zraka u Sarajevu. Za dvije godine tog projekta Vlada KS i preduzeće Park zelene površine ozelenili su sa ukupno 930 novih mladih stabala, a već u proljeće naredne godine slijedi njegov nastavak.Premijer Forto pohvalio je i zahvalio se angažmanu preduzeća Park na dekorisanju Sarajeva, kao glavnog grada BiH, povodom Dana državnosti naše domovine, te istakao činjenicu da će sarajevske ulice i tokom novogodišnjih praznika biti dostojanstveno okićene kako to dolikuj

e Sarajevu.
Aldijana Hamza
https://www.park.ba