You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Zimska služba Parka već treći dan u punom kapacitetu na terenu

Zimska služba Parka već treći dan u punom kapacitetu na terenu

Zimska služba preduzeća Park već treći dan u punom kapacitetu je na terenu i radi poslove uklanjanja snijega sa staza, pločnika, stepeništa, a od jutros osim tih poslova počelo je i uklanjanje snijega sa staza kroz dječija igrališta, sa parkovskog mobilijara, uz parkovske korpe i slično. Uporedo s ovim poslovima kontinuirano se radi tretiranje staza protiv poledice, uklanjanje leda i zaštita od formiranja novog i ugaženog. Ekipe preduzeća Park rade i poslove zaštite komunalne čistoće, odnosno prikupljanje i odvoz komunalnog smeća sa zelenih površina, pražnjenje parkovskih korpi i higijenu prostora uz staze i pločnike. Na terenu je i kompletna mehanizacija ovog preduzeća.
Svi poslovi kontinuirano se rade na području sedam općina u KS, na površinama koje su inače Programom dodijeljene preduzeću Park u nadležnost. To su općine Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Trnovo i Vogošća. Nastavljena je i zaštita, odnosno rasterećenje krošnji manjih stabala, mladih sadnica i ukrasnog grmlja od snijega, tako da dio ekipa na terenu radi otresanje snijega i zaštitu zelenila od oštećenja. Kontinuirano na terenu je i Parkova jedinica za njegu i zaštitu visokih i odraslih stabala. U saradnji sa Štabom civilne zaštite ekipe rade intervencije na uklanjanju drvne mase stabala koja je oštetio snijeg. Nakon jučerašnje tri intervencije, jutros su već bili na tri adrese. U ulici Antuna Hangija br. 87 orezali su krak jednog stabla koje se polomilo usljed težine snijega. Uz pomoć krana auto korpe ekipe su izvršile sječu polomljenih dijelova krošnje i uklanjanje drvne mase. Još jedna intervencija realizirana je u ulici Čekaluša br. 39. Grana jednog stabla polomila se i obrušila, a brzom intervencijom ekipe Parka spriječena je veća šteta. Trenutno su u ulici Višnjik br. 9 gdje rade uklanjanje stabla čiji korjenov sistem je popustio usljed težine snijega. U sva tri slučaja radilo se o stablima za koja prethodno nije bilo izdato rješenje za orezivanje, sječu ili dekaptaciju. Preduzeće Park i dalje apelira na građane da se pridržavaju mjera koje nalaže narandžasti meteoalarm koji je i dalje na snazi.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba