You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Zimska služba Parka nakon staza snijeg uklanja i sa dječijih igrališta

Zimska služba Parka nakon staza snijeg uklanja i sa dječijih igrališta

🍀 Nastavljene su i danas aktivnosti zimske službe preduzeća Park na uklanjanju snijega, ostataka leda i poledice sa parkovskih staza, stepeništa i platoa koji se nalaze u sklopu parkovskih i zelenih površina u nadležnosti ovog preduzeća. U sedam općina KS ove jedinice već četvrti dan obavljaju poslove zimskog programa održavanja, a dok je prvih dana prioritetni zadatak bio ukloniti sniježni pokrivač s krošnji nižih stabala i sadnica ukrasnog grmlja, te održati staze prohodnim, već drugi dan se radi i čišćenje snijega sa prostora za dječiju igru i rekreaciju, te zaštita parkovskog mobilijara od snijega koji se topi. Kontinuirano uz čišćenje, odnosno ručno i mašinsko uređenje staza, platoa, stepeništa iste se po uklanjanju snijega tretiraju i materijalima protiv poledice. Dio ekipa kontinuirano na terenu uklanjanja snijeg sa krošnji, otresanjem i rasterećenjem kako bi se spriječilo oštećenje i lomljenje sadnog materijala. 🍀 Zadatak ekipa Parka je i tokom zimskih uslova očuvati stepen komunalne čistoće pa dio timova i danas na više od 100 lokacija radi prikupljanje komunalnog smeća, pražnjenje i čišćenje parkovskih korpi, kao i čišćenje otpada uz staze, mjesta na kojima se nalaze korpe za otpad i slično. 🍀 Kompletan mehanizacija ovog preduzeća također je konstantno na terenu, na mjestima gdje to prostor dozvoljava radi se i mašinsko uklanjanje snijega, dok stepeništa i uske staze isključivo se čiste pomoću alata, odnosno manualno. Mehanizacija je angažirana i na odvozu prikupljenog komunalnog i biootpada. 🍀 Na terenu je i Parkova jedinica za njegu i zaštitu stabala, a i danas kao i prethodna tri dana u saradnji sa Štabom civilne zaštite radi se orezivanje i zaštita stabala koje je oštetio sniježno pokrivač. Ekipe preduzeća Park i tokom noćnih sati u stanju su pripravnosti i spremne su u slučaju da se intenzitet padavina nastavi i tokom noći biti na terenu sa zadatkom spriječiti oštećenje i izvršiti zaštitu mladih sadnica, nižih i manjih stabala, te ukrasnog grmlja i drugog zelenila na javnim zelenim površinama u Kantonu Sarajevo.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba