You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka dnevno urede zelene površine na 120 adresa

Ekipe Parka dnevno urede zelene površine na 120 adresa

Posljednju januarsku radnu sedmicu ekipe preduzeća Park završavaju kombiniranim radom zimske službe i hortikuturnim uređenjem javnih zelenih površina, kao i kontinuiranom zaštitom komunalne čistoće u više od 120 ulica, naselja, trgova, parkova u sedam općina Kantona Sarajevo. Dok jedni izvršavaju zadatke zimskog održavanja, a to je tretiranje parkovskih staza i stepeništa materijalom protiv poledice, drugi pak, kao da je proljeće, bez obzira na slabije sniježne padavine orezuju stabla, ukrasno grmlje, vrše zaštitno čišćenje suhog biootpada sa travnatih površina i slično. Sve to propraćeno je i radovima na zaštiti komunalne čistoće prikupljanjem komunalnog smeća, čišćenjem i pražnjenjem parkovskih korpi, odvozom istog. Vremenske prilike nisu prepreka ni Parkovoj jedinici za njegu i zaštitu stabala da vrši poslove orezivanja i zadatke njege i zaštite visokih i odraslih stabala. Iako se taj posao radi iz krana auto korpe i na visini od nekoliko desetina metara i danas je Parkova ekipa u ulici Zmaja od Bosne i uz raskrsnicu sa ulicom Kolodvorska izvršila zaštitno orezivanje suhih i preraslih grana na osam odraslih stabala. Svi poslovi izvršeni su na osnovu rješenja Općine Novo Sarajevo, a prema zahtjevu MZ Željeznička i odnosili su se na uklanjanje grana koje su predstavljale problem objektima kolektivnog stanovanja, svjetiljkama i stubovima javne rasvjete. Ova jedinica imala je i manju intervenciju na sanaciji oštećenja stabla na zelenoj površini u ulici Husrefa Redžića u Centru.

Osim ekipa koje rade poslove održavanja javnih zelenih površina u četiri gradske općine, te Ilidži i Vogošći, Parkova ekipa konstantno i tokom zime vrši higijenu i zaštitu pojedinih lokacija i na području općine Trnovo, a što uključuje i Igman i Bjelašnicu. Tokom vikenda na terenu će biti i dežurni timovi Parka, a ukoliko snijeg nastavi padati i kompletna Zimska služba, kao i prošle subote i nedjelje.
Aldijana Hamza
https://www.park.ba