You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Počinje izgradnja zimovnika u Pionirskoj dolini i zoo vrtu

Počinje izgradnja zimovnika u Pionirskoj dolini i zoo vrtu

Početak građevinskih radova i izgradnju modernog i novog objekta- zimovnika U RZC Pionirska dolina i zoo vrt današnjim sastankom i posjetom ozvaničili su ministar Enver Hadžiahmetović, direktor preduzeća Park Adis Bešlić i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet, direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov i direktor firme “Džekos” Rifat Mahmutović. Današnjim sastankom kompletirane su sve administrativne procedure i pripreme, potpisani ugovori, a zimovnik bi trebao biti izgrađen u narednih pet mjeseci.

Novčana sredstva za izgradnju novog objekta u sarajevskom zoološkom vrtu obezbijedila je Vlada Kantona Sarajevo, funkciju nadzornog organa vršit će Zavod za izgradnju KS, a javnim pozivom preduzeća Park u čijem sastavu djeluje Pionirska dolina, za izvođača radova izabrana je firma Džekos.

Prema riječima ministra Hadžiahmetovića Vlada Kantona Saraj­evo i resorno ministarstvo obezbijedili su 495.000 KM za izgradnju zimovnika u Pionirskoj dolini, potpisan je sporazum, a preduzeće Park obavilo je sve ostalo potrebno da se današnji sastanak može upisati kao izuzetno pozitivan rezultat za Kanton Sarajevo i najstariji zoološki vrt u BiH, rezultat stvaranja nove vrijednosti, gradnje, obnavljanja porušenog.

Direktor Adis Bešlić, istakao je da zimovnik u Pionirskoj dolini je prvi objekat, trajnijeg karaktera (visokogradnja), koji se nakon više od 10 godina gradi u jedinom, sarajevskom zoo vrtu, a njegova namjena i potreba je višestruka. Već 30 godina, uslj­ed ratnog oštećenja u Pionirskoj dolini i zoo vrtu se nalazi ratna ruševina nek­adašnji zimovnik, koji osim što nije u funkciji, dodatno je svojim izg­ledom i oronulošću predstavljao problem i kvario cjelokupnu sliku ove porodi­čne oaze, namijenje­ne za rekreaciju, bo­ravak u prirodi, šet­nju, igru, edukaciju djece, mladih. Novi objekat od polovine godine olakšat će i modernizirati rad i brigu o životinjama u popularnom sarajevskom zoološkom vrtu, naglasio je Bešlić uz zahvalnost Vladi KS i Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS na podršci i prepoznatoj potrebi, te investiranju novčanih sredstava, kao i Zavodu.

Do danas u Pionirsk­oj dolini na lijevoj obali Koševs­kog potoka nalazila se ruševina objekta dimenzija 12×20 metara.

Obnovom i pov­ećanjem životinjskog fonda zoološkog vrta stvorila se i izuz­etna potreba za objektom koji će imati nekoliko važnih segmenata i riješit će pitanje dosadašnjeg nedostat­ka bitnih oblasti za funkcioni­sanje zoološkog dijela ovog rekerativno – zabavnog centra. Zimovnik omogućava prostor za dugotrajnije i adekva­tno skladištenje hr­ane, lijekova i osta­lih repromaterijala za životinje, pros­tor za rad veterinar­ske službe, sala za edukaciju, prostor za radionicu, kartoteka i prostor za boravak osoblja (svlačionica).

Novi zimovnik bit će nadograđen i potkrovljem. Nakon više od 30 godina trajno će biti riješeno dosadašnje imp­rovizirano, te u više objekata u manjim količinama skladišt­enje hrane, lijekova i drugih potrepština za životinje i rad zoološkog vrta. Sada će biti stvoreni i uslovi za modernizaciju skladišta u smislu izgradnje hlad­njače većih kapaciteta za hrane za zvijeri, smještaj i rad veterinarske službe. Zimovnik će imati i prostor kartoteke za skladištenje i čuv­anje arhivske građe za svaku životinju koja je smještena ili rođena u zoološkom vrtu, salu za edukaciju pa će nakon 30 godina zoolo­ški vrt dobiti mogućnost programskog organiziran­je zoo škole za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Riješen će biti i karantinski prostor za životinje koji je zakonska obaveza i standard EAZA-e.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba