You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka saniraju štete na stablima koje je izazvao obilan snijeg

Ekipe Parka saniraju štete na stablima koje je izazvao obilan snijeg

Težak i mokar snijeg koji u proteklih više od 24 sata intenzivno pada u Sarajevu izazvao je štetu na visokim i odraslim stablima u KS od kojih je većina na površinama koje nisu u nadležnosti preduzeća Park ili su u pitanju izuzetno stara ili vrlo visoka i sa njih nije bilo moguće izvršiti otresanje i uklanjanje snijega. Šteta nije zabilježena na nižem rastinju, mladim stablima ili ukrasnim sadnicama, jer su ekipe preduzeća Park još od jučer ujutro u punom sastavu na terenu i radili su otresanje i uklanjanje snijega sa krošnji nižih stabala, ukrasnog grmlja i zelenila. Paralelni prioritet od jučer ujutro i tokom noćnih sati bilo je i čišćenje snijega sa parkovskih pješačkih staza, platoa i stepeništa koja se nalaze u sklopu parkovskih i javnih zelenih površina u nadležnosti ovog preduzeća. Od ranih jutarnjih sati i danas taj posao je obavljan sve do kasnog popodneva, a uporedo s tim na terenu su bile i ekipe koje su vršile saniranje šteta i lomova na visokim i odraslim stablima, orezivanje polomljenih krošnji, uklanjanje drvne mase sa staza, u pojedinim dijelovima i saobraćajnicu, sa pješačkih prolaza, te prikupljanje polomljenih grana i njihovo skladištenje na zelene površine.Intervencije na saniranju šteta, orezivanju polomljenih dijelova stabala i hitnim sanacijama u slučaju privremenog prekida putne komunikacije prema izvještaju ekipe preduzeća Park realizirale su danas na sljedećim lokacijama:🍀Novi Grad- uklanjanje polomljenih i oštećenih grana, čišćenje staza, prolaza i pristupa parkinzima rađeno je na području naselja Otoka, Alipašino polje (B i C faza), Dobrinja I, II i III, Dobrinja C5. Na području Novog Grada konstantno je bila angažirana i teška mehanizacija, a i u narednim danima bit će nastavljeno saniranje, te potom i odvoz otpada nastao usljed snjegoloma.🍀 Novo Sarajevo- kompletna radna jedinica zadužena i za ovu općinu, nakon jučerašnjeg dana, sinoć i danas je konstantno na terenu, a danas su intervenisali na sanaciji snjegoloma i polomljenih stabala u ulicama Aleja lipa, Zagrebačka, Grbavička, Ferde Hauptmana, Nedima Filipovića, Radnička. U naselju Grbavica I i II radilo se i na hitnoj intervenciji i vrlo brzo je spretnim radom ekipe omogućen prolaz saobraćajnicama na koje su se obrušila stabla ili njihovi dijelovi. Ekipa je bila angažirana i na sanaciji snjegoloma na stablima u ulicama Ljubljanska i Zmaja od Bosne.🍀 Stari Grad i Centar- sanaciju snjegoloma i intervencije na oštećenim stablima ova ekipa danas je vršila u Džidžikovcu, Velikom parku, Obali Maka Dizdara, ulici Ismeta Mujezinovića, u parku At Majdan, u naselju Čobanija, te u ulici Adema Ejubovića. 🍀 Vogošća- na području Vogošća nije zabilježena veća šteta na stablima i oštećenja zelenila. Ekipa je intervenisala na uklanjanju dijelova stabla u ulici Tome Mendeša gdje je snijeg oštetio krošnju velikog stabla koje se nalazilo u blizini elektro mreže. Uporedo se radilo i na čišćenju snijega sa parkovskih staza i stepeništa i to onog koji je napadao tokom noći, jer jučer je kao i u drugim općinama i u ovom naselju preduzeće Park obavilo poslove čišćenja i održavanje prohodnosti staza u svojoj nadležnosti.🍀 Jedinica za njegu i zaštitu odraslih stabala u saradnji da radnim jedinicama Parka i Štabom civilne zaštite KS intervenisala je na poslovima sječe i uklanjanja stabala koja su u potpunosti porušena. Posao su obavljali pomoću mehanizacije- auto korpi i to u ulicama Prvomajska, Nevesinjska, na Trgu kraljice Jelene. 🍀 Ilidža- ova jedinica realizirala je zadatke zimske službe, a osim manjih lomova nisu imali intervencija na većim stablima. 🍀 Osim poslova postavljanja zastava i ukrašavanja ulica povodom Dana nezavisnosti BiH koje je obavila ekipa zadužena za dekoraciju, ekipa zadužena za održavanje javne rasvjete intervenisala je na lokalitetu Glođine, Mahmutovca, Rizaha Štetića, u Ilijašu u naselju Bioča i u Rakovici.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba