You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park pripremilo projekat održavanja zelenog pojasa uz tramvajsku prugu

Preduzeće Park pripremilo projekat održavanja zelenog pojasa uz tramvajsku prugu

Održavanje zelenog pojasa između tramvajskih šina i uz tramvajsku prugu od Novog Sarajeva do Ilidže, kao i čišćenje tramvajskih stajališta, potputnjaka i zaštita higijene na istima konačno bi mogli biti riješeni na institucionalnom nivou, a kompletan projekat zajedno realizirati Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i preduzeće Park.
Detalji projekta finalizirani su danas na sastanku održanom u preduzeću Park kojem su prisustvovali Tarik Bašović, pomoćnik ministra i Benjamin Osmančević iz Ministarstva saobraćaja KS i uprava preduzeća Park, direktor Adis Bešlić i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet, te inženjer Sead Kubur. Projektom su predstavljene sve faze rada, obim poslova, te zasebno specificirana svaka od deset dionica, sa jasno preciziranim količinama površina koje bi trebale biti obuhvaćene ovom vrstom saradnje. Naime taj prostor vrlo često ljeti zbog činjenice da nije redovno održavan narušavao je kompletan ambijent zelenog pojasa uz glavnu saobrajnicu, a izradom nove tramvajske pruge stepen hortikuturnog uređenja i komunalne čistoće zelenila uz šine, te njegovo održavanja potrebno je podići na mnogo viši nivo i riješiti pitanje održavanja istih na godišnjem nivou. Prema riječima direktora Bešlića preduzeće Park spremno je na zahtjev Ministarstva saobraćaja odmah odgovoriti ovom zadatku, a kada krene sezona košnje trave dionica od Ilidže i nazad bila bi redovno uređena i čista. Radovi obuhvataju i rekonstrukciju devastiranih rubova travnjaka, zaštitu komunalne higijene u kontinuitetu, ali i ozelenjavanje ovog prostora dodatnim i novim sadnicama istakao je Bešlić. Projekat dakle obuhvata sadnju novog ukrasnog zelenila, stabala, ali i nova rješenja i zanimljive dekoracije od cvijeća, te čišćenje kamenog tampona u pojedinim dijelovima na dionici pruge. Uprava preduzeća Park goste iz Ministarstva saobraćaja upoznala je i sa projektom održavanja tramvajskih stajališta i pješačkih potputnjaka uz tramvajsku prugu i spremnosti preduzeća Park da ove poslove izvršava za potrebe Ministarstva na godišnjem nivou, a na zadovoljstvo građana i gostiju našeg grada.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba