You are here:

Rezultati rada ekipa Parka tokom aprila

Ekipama preduzeća Park zaduženim za hortikuturno uređenje i održavanje sarajevskih parkova, zelenih površina, blokovskog zelenila i sutra je radni dan, a intenzitet radova je na makismumu. Sve javne zelene površine u nadležnosti ovog preduzeća i to 2,9 miliona metara kvadratnih travnjaka, u prvom ciklusu košnje, koji je počeo prije 30-ak dana bit će pokošene u maju. Radovi se realiziraju u svim općinama, mašinska košnja trave počela je koncem marta u Novom Gradu, a potom je u zavisnosti od potreba i nakon sanacija snjegoloma od nevremena na početku aprila početa je i u drugim općinama. Preduzeće Park inače u sedam kantonalnih općina ima svoje radne jedinice i već se sumiraju rezultati prvog ciklusa shodno redoslijedu kako je u kojoj općini i počinjao. Tako na području općine Novo Sarajevo, prema Programu preduzeće Park vrši održavanje blizu 600.000 metara kvadratnih zelenih površina, koje u zavisnosti od kategorije tokom jedne sezone bivaju pokošene od jednom do devet puta. Od početka ove sezone do sada, a uključujući i površine koje će u sutrašnjim radovima biti finalizirane na području Novog Sarajeva ekipe Parka pokosile su ili započele košnju na blizu od 450.000 metara kvadratnih travnjaka. U pitanju su površinama I i II kategorije. Tokom maja počet će košnja i na površinama III kategorije, a uporedo i novi, drugi ciklus košnje na površinama koje su već jednom ove sezone uređene. Sutrašnji tim već ima spreman plan rada i to na području naselja, a to je kompletirati već počete radove na području Grbavice II i Hrasnog, s potom i u naselju Grbavica l.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba