You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Raspored rada ekipa Parka tokom vikenda i prvomajskih praznika

Raspored rada ekipa Parka tokom vikenda i prvomajskih praznika

Ekipe preduzeća Park i tokom prvomajskih praznika bit će na terenu i vršiti poslove zaštite komunalne čistoće i hortikulturno uređenje javnih zelenih površina definisanih i dodijeljenih Programom održavanja ovom preduzeću u nadležnost. Već za sutra (subota, 29.04.2023) pripremljen je plan rada i košnja trave i čišćenje otpada sa staza i pločnika odvijat će se uobičajenom dinamikom. Tokom nedjelje, ponedjeljak i utorak na terenu će biti dežurni timovi zaduženi za održavanje javnih zelenih površina, jer na vrhuncu smo sezone i poslovi održavanja i uređenja površina, na zadovoljstvo građana kao korisnika naših usluga, neće biti umanjen ni tokom prazničnih dana. Površine I kategorije već su pokošene, površine II kategorije također već se uveliko kose, a zadatak je zadržati isti intenzitet kako bi tokom maja bio završen prvi ciklus i na površinama III kategorije i započet novi, odnosno drugi ovosezonski. Današnji izvještaj rada uoči prazničnih dana, ekipa preduzeća Park je sljedeći:🍀 Novi Grad- mašinska košnja trave i čišćenje biootpada sa staza, pločnika i platoa koji gravitiraju uz iste vršena je u Bulevaru Meše Selimovića, ulicama Ive Andrića, Džemala Bijedića i Bajrama Zenunija.🍀Novo Sarajevo- mašinska košnja travnjaka i čišćenje biootpada sa staza obavljani su u ulici Zmaja od Bosne, u Bulevaru Meše Selimovića, na Trgu heroja, u naselju Grbavica II u ulicama Behdžeta Mutevelića i Kemala Kapetanovića.🍀Ilidža i Trnovo- mašinska košnja travnjaka i čišćenje biootpada sa staza i platoa urađeni su na površinama uz terminal na Ilidži, na majoru rijeke Željeznice i u banjskim parkovima. Na Igmanu i Bjelašnici urađeno je redovno održavanje u okviru Programa.🍀Njega i zaštita stabala uz pomoć auto korpe na visokim stablima, u skladu sa rješenjem općinske komisije rađeni su u Aerodromskom naselju u Novom Gradu, a ekipa je učestvovala i u proljetnoj akciji “Sarajevo 2023” u Starom Gradu.🍀Vogošća- mašinska košnja travnjaka, izgrabljivanje i odvoz otpada urađeni su u ulicama Vigošćanskog odreda i Remzije Veje.🍀 Centar i Stari Grad- u ulicama Reisa Džemaludina Čauševića, Mis Irbina i na okolnim površinama, u parku kod Alipašine džamije, te zeleni pojas uz glavnu saobrajnicu na Marijin dvoru su lokacije na kojima je ekipa Parka zadužena za ovu općinu radila mašinsku košnju i uređenje travnatih površina. Na području Starog Grada danas je realiziran akcija “Sarajevo 2023”.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba