You are here:

Predproljetno uređenje

U okviru brojnih radova na predproljetnom uređenju javnih zelenih površina koje preduzeće Park realizira ovih dana, poslovi započeti prije desetak dana na odrezivanju stabala platana i kestena u Rustempašinoj ulici na Ilidži uspješno su završeni. Ekipa Parka specijalizirana za njegu i orezivanje velikih stabala za nekoliko dana, uz pomoć mehanizacije, orezala je i uredila više starih i visokih stabala u ovoj ilidžanskoj ulici. Sada drvored platana i kestena, osim što je siguran za prolaznike i okolne objekte, spremno dočekuje i novu vegetativnu fazu i prve listove. Cjelokupan posao rađen je iz krana auto korpe na visini od oko 25 metara, a cilj je bio, osim sigurnosti građana i imovine, velike i prerasle krošnje starih stabala orezati i pripremiti za novu lisnu masu. Završetkom radova prestalo je i ograničeno i preusmjereno odvijanje saobraćaja u ovoj ulici, jer je tokom orezivanja stabala, shodno odobrenju i propisima u jednoj kolovoznoj traci bilo zabranjeno saobraćanje vozila, a ista su zbog sigurnosti vozača i pješaka preusmjeravana u susjednu traku. Cjelokupan posao ekipe Parka izvršile su po odobrenju i rješenju Općine Ilidža. Na terenu ekipi specijalizovanoj za sječu pomoć u radovima pružila je i ekipa Parka zadužena za održavanje javnih zelenih površina na području Ilidže koja je istovremeno vršila prikupljanje, uklanjanje i odvoz orezanog otpada, tako da su i okolni travnjaci u ovoj ulici očišćeni i spremni za proljetne dane.


Leave a Reply

Your email address will not be published.