You are here:

Aktivnosti preduzeća Park u danima vikenda

Vremenske prilike nisu zaustavile aktivnosti preduzeća Park ni danas na uređenju travnjake i košnji trave, mada su u odnosu na jučerašnji plan promijenile lokaciju radova u Novom Gradu. Akcijske aktivnosti ovog vikenda kiša i nemogućnost angažmana mehanizacije zato ekipa Parka zadužena za održavanje Novog Grada realizira trenutno u naselju Alipašino polje (A faza) i to
Read more