You are here:

Aktivnosti preduzeća Park u danima vikenda

Vremenske prilike nisu zaustavile aktivnosti preduzeća Park ni danas na uređenju travnjake i košnji trave, mada su u odnosu na jučerašnji plan promijenile lokaciju radova u Novom Gradu. Akcijske aktivnosti ovog vikenda kiša i nemogućnost angažmana mehanizacije zato ekipa Parka zadužena za održavanje Novog Grada realizira trenutno u naselju Alipašino polje (A faza) i to u ulicama Ive Andrića, škarpi i površinama u blizini OŠ “Meša Selimović” i na Trgu međunarodnog prijateljstva. Od jutarnjih sati pomoću mašinskih kosilica i trimera radi se na uklanjanju trave, prikupljanju biootpada i čišćenju staza i platoa koji se nalaze uz površine na kojima se realizira košnja. U toku dana bit će uklonjena trava sa strmih i nepristupačnih površina za mehanizaciju opremljenu za košnju. Jučer je bilo planirano da danas ekipa Parka iz Novog Grada uređuje ulice Semira Frašte, Nerkeza Smailagića i Trg ZAVNOBIH-a, ali su ti radovi prolongirani za narednu sedmicu. Inače na području Novog Grada preduzeće Park trenutno realizira i Veliku akciju čišćenja javnih površina. Već je uređeno 46 lokacija u tri gradske općine, a od polovine ove sedmice realizira se u u četvrtoj. Nakon Novog Grada, akcija će biti provedena i u tri kantonalne općine, a bit će završena 19. juna. U akciji osim jedinica koje održavaju zelene površine učestvuje i Parkova jedinica zadužena za njegu i zaštitu odraslih stabala, kao i ekipa Komunalnih redara koja na terenu vrši nadzor radova obuhvaćenih Akcionim planom. Angažirana je i mehanizacija Parka, koja je u prvoj polovini akcije već odvezla i uklonila više od 100 kubika otpada. Akcionim planom Parka predviđeno je čišćenje ukupno 70 lokacija u dva mjeseca, a do sada je očišćeno više od pola.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba