You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Park danas košnju trave radi na 18 lokacija u KS

Park danas košnju trave radi na 18 lokacija u KS

Košnju trave i uređenje zelenih površina na javnim zelenim površinama preduzeće Park danas realizira na 18 lokacija, a čišćenje smeća i očuvanje komunalne čistoće na blizu 100 lokacija u sedam općina KS. Poslovi košnje kao prioritetni zadatak u ovom periodu godine realiziraju se u skladu i na lokacijama određenim Programom održavanja kao najvećim godišnjim projektom ovog Preduzeća. U Novom Gradu, u kojem je teritorijalno najviše zelenih površina obuhvaćenih Programom danas ekipe Parka košnju trave rade na sedam lokacija i to u ulicama Nurije Pozderca, Safeta Hadžića, Ilije Engela, Gradačačka, Žrtava fašizma, Brčanskoj i Geteovoj. Jučer je ova ekipa uređivala travnjake na pet lokacija u naseljima Alipašino polje i Buča potok. Ekipa zadužena za područje Ilidže danas su u naselju Hrasnica, a jučer su uređivali travnjake i staze u naselju Stup uz glavnu saobraćajnicu. Mašinska košnja travnjaka u Novom Sarajevu u toku je u ulicama Envera Šehovića, Paromlinska i Zmaja od Bosne, a jučer su uređene površine u ulici Hamdije Čemerlića. Na području Centra ekipe Parka danas uređuju travnjake u naselju Koševsko brdo i u parku “Prof.dr. Nijaz Duraković”- Hastahana, dok su jučer osim u ulici Husrefa Redžića košnju radili i u naselju Breka. Redovno održavanje realizira se i na površinama na Igmanu i Bjelašnici, koje su određene Programom. Nakon što je jučer uredila travnjake u Omladinskoj ulici, ekipa zadužena za područje Vogošće danas isti posao radi u ulicama Skendera Kulenovića i Tome Mendeša.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba