You are here:

Brojne lokacije u Centru Park uredio sezonskim cvijećem

U okviru aktivnosti uređenja sarajevskih površina, parkova, šetališta i drugih prostora sezonskim cvijećem novo dekorativno ruho dobile su brojne lokacije na području općine Centar. U arle na Trgu Susan Sontag ispred Narodnog pozorišta ekipa Parka zadužena za izradnju novih zelenih površina zasadila je cvjetove kadife i drugo cvijeće proizvedeno i uzgojeno u rasadniku Parka u
Read more

Park danas košnju trave radi na 18 lokacija u KS

Košnju trave i uređenje zelenih površina na javnim zelenim površinama preduzeće Park danas realizira na 18 lokacija, a čišćenje smeća i očuvanje komunalne čistoće na blizu 100 lokacija u sedam općina KS. Poslovi košnje kao prioritetni zadatak u ovom periodu godine realiziraju se u skladu i na lokacijama određenim Programom održavanja kao najvećim godišnjim projektom
Read more