You are here:

Počela velika akcija čišćenja površina, formiran operativni tim

Ekipe preduzeća Park, u okviru velike akcije čišćenja, koja je počela jutros, a koju koordinira operativna grupa imenovana od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, prema Programu redovnog održavanja danas hortikulturne radove izvršila je na 25 lokacija u sedam općina, a na oko 100 lokacija prikupljano je komunalno smeće
Read more