You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Počela velika akcija čišćenja površina, formiran operativni tim

Počela velika akcija čišćenja površina, formiran operativni tim

Ekipe preduzeća Park, u okviru velike akcije čišćenja, koja je počela jutros, a koju koordinira operativna grupa imenovana od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, prema Programu redovnog održavanja danas hortikulturne radove izvršila je na 25 lokacija u sedam općina, a na oko 100 lokacija prikupljano je komunalno smeće i biootpada. Za ovu akciju Vlada KS građanima je omogućila i Viber broj 062/002-244 putem kojeg, između ostalog, mogu prijaviti i javne zelene površine u nadležnosti preduzeća Park ukoliko nisu pokošene, uređene, rastinje nije orezano ili su iste onečišćene komunalnim smećem.

🍀

Na području Centra danas su ekipe izvršavale mašinsku košnju u ulicama Patriotske lige i Marcela Šnajdera, a orezivanje žive ograde u naseljima Koševsko brdo i Džidžikovac. Na području Starog Grada i Centra uklanjano je komunalno smeće sa 45 lokacija, kao i utovar i odvoz prikupljanog otpada.

🍀

Na području Novog Sarajeva mašinska košnja vršena je u ulicama Put života, a čišćenje parkovskih staza i platoa uz površine II kategorije. Orezivanje žive ograde rađeno je u naseljima Grbavica I i II. Na površinama I i II kategorije uklanjano je smeće, a odvoz istog se realizirao u Vilsonovom šetalištu, Grbavici I, ulici Envera Šehovića i Bulevaru Meše Selimovića.

🍀

Na području Novog Grada mašinska krošnja trave vršena je u Aerodromskom naselju, Alipašinom polju- škarpa u A fazi. Na području ove općine čišćenje otpada vršeno je i sa parkovskih staza, a uklanjanje pokošene trave sa zelenih površina u naselju Dobrinja II kao i odvoz prikupljenog otpada. Izvršeno je i uklanjanje smeća sa svih površina u nadležnosti Parka u ovoj općini.

🍀

Na području Ilidže mašinsko uređenje travnjaka radilo se na rimskim iskopinama i u naselju Otes. Orezivanje žive ograde ekipe Parka obavile su u banjskim parkovima i Lužanima. Na jedanaest lokacija urađena je higijena, a odvoz prikupljenog otpada u naselju Pejton.

🍀

Na području Trnova ekipe Parka uređivale su površine određene Programom održavanja na području planina Bjelašnica i Igman.

🍀

Na području Vogošće mašinsku košnju trave ekipe Parka radile su u ulicama PO Zvijezda i Vogošćanskog odreda, a uređena je i škarpa na obali Radića potoka. Uređeno je i zemljište u ružičnjacima u ulici Jošanička, na 18 lokacija uklanjeno je smeće, a u PO Zvijezda i Vogošćanskog odreda odvoz prikupljanog biootpada.

🍀

Shodno saradnji sa općinama ekipa Parka zadužena za izgradnju i obnovu zelenih površina, kao i uređenje onih koje nisu u Programu redovnog održavanja danas u parku Betanija- Jezero vršile su čišćenje rigola i trim staza. U saradnji s Ministarstvom u Velešićima uklanjeno je i orezano samoniklo rastinje sa površine u blizini trafo stanice. U saradnji sa Općinom Centar izgrabljivanje travnatih površina u ulici Ludviga Kube i u haremu Kalin hadži Alijine džamije, a košnja trave u ulici Halida Nazečića. Na području Novog Sarajeva danas je ova ekipa, po projektu Ministarstva radila i poslove uklanjanja korjenovog sistema u prethodnim godinama posječenih stabala.

🍀

Komunalni redari preduzeća Park danas su u općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća vršili pojačan nadzor provedbe Zakona o komunalnoj čistoći i stanja na javnim zelenim površinama. Te aktivnosti bit će nastavljene i narednih dana.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba