You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Za dva dana preduzeće Park uredilo 30 lokacija, a od smeća očistilo više od 200

Za dva dana preduzeće Park uredilo 30 lokacija, a od smeća očistilo više od 200

Novih 26 lokacija, javnih zelenih površina, ulica, parkova danas su hortikulturno uredile ekipe preduzeća Park. Shodno Programu redovnog održavanja i u saradnji sa operativnim timom koji je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS formiralo prošle sedmice u dva dana hortikulturno je uređeno više od 30 lokacija, a preko 200 očišćeno je od komunalnog smeća i drugog otpada. Građanima je i dalje na raspolaganju Viber broj 062/002-244 za prijavu, ukoliko između ostalog, površine koje su u nadležnosti Parka nisu hortikulturno uređene.Ekipe preduzeća Park danas su hortikulturno uredile sljedeće lokacije:

🍀

U općini Centar mašinska košnja izvršena je u ulici Jukićeva, a u parku pored Alipašine džamije i u Spomen parku “Mirza i Davorin” izvršeno je orezivanje žive ograde. Na istim lokacijama vršeno je i prikupljanje orezanog biootpada.

🍀

U Novom Sarajevu mašinska košnja izvršena je u ulici Kolodvorska, orezivanje žive ograde u ulici Hamdije Čemerlića, a korov i zemljište uređeni su u ružičnjacima u zelenom pojasu uz glavnu saobraćajnicu u Bulevaru Meše Selimovića.

🍀

Na području Novo Grada mašinska košnja izvršena je u Brčanskoj, te ulicama Esada Pašalića i Žrtava fašizma, prikupljanje biootpada sa travnjaka i otpada sa parkovskih staza na Otoci, u ulici Brčanska, a u Prvomajskoj orezivanje žive ograde.

🍀

Na području Ilidže nastavljena je u petak započeta košnja na površinama uz rimske iskopine i u naselju Otes, a danas je orezana i živa ograda u banjskim parkovima i u naselju Lužani, dok je utovar i odvoz ranije prikupljenog otpada rađen na području Pejtona.

🍀

Na području Vogošće mašinska košnja sa izgrabljivanjem, prikupljanjem i odvozom otpada rađeni su u ulici Braće Kršo, orezivanje žive ograde u ulicama Tome Mandeša i Remzije Veje, a očišćene su tokom vikenda onečišćene staze u Parku penzionera, na Trgu žrtava genocida u Srebrenici i u ulici Feriza Merzuka.

🍀

Na području Trnova ekipe Parka uređivale su i čistile površine u svojoj nadležnosti koje se nalaze na Igmanu i Bjelašnici.

🍀

Ekipa Park specijalizirana za obnovu i izgradnju površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, u saradnji sa nadležnim institucijama danas je u parku Betanija-Jezero vršila radove na uređenju trim staza u okviru saradnje sa Općinom Centar, pokupljena je pokošena trava sa površina na Marijin dvoru, u blizini SCC-a, nastavljena je prošle sedmice početak košnja i uređenje travnatih površina u ulici Halida Nazećića. U petak na području Novog Sarajeva vršen je iskop korjenovog sistema ranije posječenih stabala, a danas je izvršen odvoz prikupljenog otpada. Ranije prikupljeni biootpada i sa površina u ulici Uijan Dedina danas je odvezen na deponiju. Navedene aktivnosti bit će nastavljene i narednih dana, a plan za uređenje novih više od 20 lokacija za sutra već je spreman.+15

33Miska Škrijelj Šehović, Sabira Sabira Siljevic i 31 ostalih3 komentara1 dijeljenjeSviđa mi seKomentarPodijelite

Aldijana Hamza
https://www.park.ba