You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka danas uredile 32, a od smeća očistile 100 lokacija

Ekipe Parka danas uredile 32, a od smeća očistile 100 lokacija

Današnjim Programom održavanja, uključujući i pet površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem ekipe preduzeća Park hortikultuno su uredile 32 lokacije, a više od 100 novih očišćeno je od komunalnog smeća. Preduzeće Park inače već treći dan svoje dnevne planove izvršava u koordinaciji sa operativnim timom koji je za komunalne službe formiralo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Uporedo s tim otklanjaju se problemi po prijavama građana pristigli putem Viber broj 062/002- 244, kao i prijave Parkove ekipe Komunalni redari koji na terenu evidentiraju svako narušavanje komunalne čistoće na javnim zelenim površinama u nadležnosti ovog preduzeća.Današnjim hortikulturnim uređenjem obuhvaćene su sljedeće lokacije i radovi:🍀 Na području Starog Grada mašinska košnja trave i prikupljanje biootpada u ulicama Dženetića čikma, Kračule, Bakarevićeva i u parku At Mejdan.🍀Na području Centra u ulici Zmaja od Bosne vršeno je orezivanje žive ograde.🍀 Na području Novog Sarajeva mašinska krošnja rađena je u naselju Hrasno, ulici Azize Šaćirbegović, u Envera Šehovića orezivanje žive ograde, a odvoz ranije prikupljenog otpada u ulicama Hamdije Čemerlića, Put života, Envera Šehovića, u Bulevaru Meše Selimovića i Grbavičkoj ulici.🍀 Na području Novog Grada u ulicama Ilije Engela i Gradačačka izvršena je mašinska košnja trave, u Brčanskoj i Žrtava fašizma prikupljanje pokošene trave, u Prvomajskoj orezivanje žive ograde.🍀 Na području Ilidže mašinsko uređenje travnjaka vršeno je u naselju Otes, kao i čišćenje otpada sa parkovskih staza. Orezivanje žive ograde i odvoz prikupljanog biootpada vršen je u Hrasničkoj cesti.🍀 Na području Trnova redovno hortikulturno uređenje površina rađeno je na planinama Igman i Bjelašnica.🍀 Na području Vogošće ekipe Parka mašinsku košnju trave, izgrabljivanje i odvoz otpada rađene su u ulici Vogošćanskih odreda, na Trgu žrtava genocida u Srebrenici uređeno je zemljište u cvjetnim gredicama sa sezonskim cvijećem, a vršeno je i čišćenje otpada sa staza i platoa.🍀 Ekipa Parka zadužena za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih zelenih površina, koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, danas je čistila korov uz trim i parkovske staze kroz projekat sa Općinom Centar, a u ulici Čekaluša orezivanje žive ograde, u ulici Halida Nazečića izgrabljivanje u protekla dva dana pokošene trave, a u Čikmi uklanjanje samoniklog rastinja. U saradnji sa resornim Ministarstvom na području Centra, nakon što je taj posao urađen u Novom Sarajevu, vršeno je uklanjanje korjenovog sistema u prethodnom periodu posječenih stabala, a u ulici Ejuba Ademovića, na Vracama uklanjanje i orezivanje samoniklog rastinja.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba