You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Novih 26 lokacija ekipe Parka uredile u okviru današnjih radova

Novih 26 lokacija ekipe Parka uredile u okviru današnjih radova

Ekipe preduzeća Park današnjom realizacijom plana, dostavljenog i operativnom timu komunalnih službi, u okviru svoje nadležnosti hortikulturno su uredile 26 novih lokacija. Za četiri dana na ovaj način, u koordinaciji sa operativnim timom hortikulturni radovi urađeni su na više od 100 velikih lokacija, ulica ili parkovskih površina, a više od 400 računajući i današnjih 100 očišćeno je od smeća i otpada. Dio tih radova obuhvatao je i prijave građana upućenih komunalnim službama putem Viber broja 062/002-244.
Današnjim radovima uređene su sljedeće ulice i lokacije:
🍀 Općina Centar- mašinska košnja u ulici Bolnička, a orezivanje i prikupljanje otpada uz živu ogradu u ulici Zmaja od Bosne i Obali Maka Dizdara.
🍀 Općina Novo Sarajevo- mašinska košnja u ulici Azize Šaćirbegović, a čišćenje korova i uređenje zemljišta u cvjetnim gredicama u ulicama Zmaja od Bosne i Kemala Kapetanovića.
🍀Općina Novi Grad- mašinsku košnju ekipe Parka izvršile su u ulicama Gradačačka, Antuna Branka Šimića, Adema Buče i Safeta Zajke. U naselju Buča Potok izvršeno je uklanjanje pokošene trave i čišćenje staza uz parkovske površine.
🍀 Općina Ilidža- u naseljima Otes i Lužani mašinska košnja i uređenje travnjaka, u Lužanima čišćenje otpada sa parkovskih staza, a u Hrasničkoj cesti orezano je ukrasno grmlje i izvršen odvoz prikupljenog otpada.
🍀Općina Trnovo- hortikulturno uređenje površina određenih Programom na području Igmana i Bjelašnice.
🍀 Općina Vogošća- mašinsku košnju ekipe Parka uradile su u Jošaničkoj ulici, kao i izgrabljivanje pokošene trave i odvoz otpada, u ulici Feriza Merzuka, Branilaca Vijenca i Jošanička čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa, a u Parku penzionera izvršeno je okopavanje zemljišta uz sadnice sezonskog cvijeća.
🍀 Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala intervenciju, pomoću auto korpe je vršila na stablima u ulici Oslobodilaca Sarajeva u Novom Gradu.
🍀 Parkova jedinica zadužena za izgradnju novih i obnovu postojećih površina i to onih koje nisu obuhvaćene redovnim Programom održavanja, kroz saradnju s općinama ili ministarstvima danas je vršila prikupljanje i uklanjanje ranije orezanog biootpada u ulici Antuna Hangija, po projektu sa resornim Ministarstvom, na Vracama orezivanje i sječu samoniklog rastinja. Nakon Novog Sarajeva i Centra, danas je i u Novom Gradu dio ove ekipe vršio iskop i uklanjanje krojenovog sistema u ranijem periodu posječenih stabala. U ulicama Kemala Kapetanovića i Behdžeta Mutevelića vršene su popravke mobilijara na dječjim igralištima.
Za sutra je već spreman plan rada, koji podrazumijeva uređenje novih više od 20, a čišćenje još 100 lokacija.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba