You are here:

Za dva dana preduzeće Park uredilo 30 lokacija, a od smeća očistilo više od 200

Novih 26 lokacija, javnih zelenih površina, ulica, parkova danas su hortikulturno uredile ekipe preduzeća Park. Shodno Programu redovnog održavanja i u saradnji sa operativnim timom koji je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS formiralo prošle sedmice u dva dana hortikulturno je uređeno više od 30 lokacija, a preko 200 očišćeno
Read more