You are here:

Tokom januara ekipe Parka uredile više od 2.500 lokacija, ulica, parkova

Posljednji dan prvog ovogodišnjeg mjeseca ekipe Park završile su uređenjem novih 120 lokacija, parkova, šetališta, zelenih površina. Sumiranjem svih aktivnosti tokom januara za rezultata ima da su ekipe Parka poslove hortikuture i higijene izvršile na više od 2.500 lokacija, a naravno shodno Programu radi se o poslovima koji su na blizu 3 miliona kvadratnih metara
Read more