You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Tokom januara ekipe Parka uredile više od 2.500 lokacija, ulica, parkova

Tokom januara ekipe Parka uredile više od 2.500 lokacija, ulica, parkova

Posljednji dan prvog ovogodišnjeg mjeseca ekipe Park završile su uređenjem novih 120 lokacija, parkova, šetališta, zelenih površina. Sumiranjem svih aktivnosti tokom januara za rezultata ima da su ekipe Parka poslove hortikuture i higijene izvršile na više od 2.500 lokacija, a naravno shodno Programu radi se o poslovima koji su na blizu 3 miliona kvadratnih metara površina obavljani i po nekoliko puta. Od toga na više od 2.000 lokacija izvršeni su radovi održavanja komunalne čistoće, dok je blizu 500 lokacija hortikulturno uređeno, sadnice su pripremljene za novu vegetativnu sezonu ili su u slučaju sniježnih padavina vršeni poslovi zimskog održavanja u smislu čišćenja snijega, zaštite mladih sadnica, tretiranje staza protiv poledice i slično. Gotovo svakog vikenda u toku januara ekipe Parka su kao zimska služba radile na terenu i to tokom subote i nedjelje, nekad i tokom noći.
Današnji januarski dan, bez snijega i vrlo niskih temperatura, bio je prilika za nastavak predproljetnog orezivanje i pripremu zelenila za novu lisnu masu, odnosno prve pupoljke. Međutim s obzirom na klimatske uslove bilo je posla i za zimsko održavanje pa je stoga jedinica u Centru, u naseljima Breka, Koševsko brdo, Velikom i Malom parku, parku kod Alipašine džamije i u ulici Marcela Šnajdera upravo radila te poslove. U Novom Sarajevu jedinica Parka bila je u naselju Grbavica II i ulici Behdžeta Mutevelića gdje je vršeno orezivanje i oblikovanje ukrasnog grmlja. Jedinica zadužena za područje Novog Grada danas je uređivala zelene površine u naselju Aneks. Vršeno je orezivanje grana i krošnji mlađih stabala, te uređenje nasada žive ograde i ukrasnog grmlja. Na Ilidži radnici Parka uklanjali su samonikle izbojke na zelenilu i naselju Pejton, a u Lužanima odvoz prikupljanog otpada. Redovne aktivnosti i higijena vršeni su na Bjelašnici, a pojačan angažman i na Igmanu gdje se tokom vikenda okupio veći broj ljubitelja planine. Vogošćanska jedinica u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Remzije Veje nastavila je prošle sedmice započete aktivnosti orezivanje krošnji stabala i ukrasnog grmlja. Jedinica za njegu i zaštitu stabala svoje aktivnosti radila je u Džamijskoj i ulici Porodice Ribar, te u naselju Lužani. Na terenu je konstantno i Služba komunalnih redara sa zadatkom zaštite i očuvanja komunalne čistoće na javnim zelenim površinama. Svoje aktivnosti na pripremi i zaštiti zelenila Park nastavlja i u februaru kada se očekuje i predproljetna akcija uređenja travnjaka, jer bi u martu, u slučaju prigodnih vremenskih uslova, mogla početi i prva košnja trave.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba