You are here:

Kvar na javnoj rasvjeti prijavite Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS

Od januara ove godine preduzeću Park u nadležnost održavanja i popravka kvarova na javnoj rasvjeti dodijeljeno je područje šest općina u KS i to Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Ilidže, Vogošće i Trnova. Tokom prvog mjeseca 2022. godine ekipe Parka otklonile su ukupno 494 kvara na javnoj rasvjeti u ovih šest općina. Inače prijavu kvara
Read more