You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Kvar na javnoj rasvjeti prijavite Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS

Kvar na javnoj rasvjeti prijavite Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS

Od januara ove godine preduzeću Park u nadležnost održavanja i popravka kvarova na javnoj rasvjeti dodijeljeno je područje šest općina u KS i to Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Ilidže, Vogošće i Trnova. Tokom prvog mjeseca 2022. godine ekipe Parka otklonile su ukupno 494 kvara na javnoj rasvjeti u ovih šest općina. Inače prijavu kvara na sistemu javne rasvjete građani prijavljuju Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS. Prijava kvara može se izvršiti na dva načina i to telefonski na broj 033/562-242. Već godinu u funkciji je i mogućnost prijave kvara putem online platforme istaknute na zvaničnoj web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, u čijoj nadležnosti i jeste postojeća mreža i održavanje javne rasvjete u KS.
Prijave kvara putem online platforme: http://rasvjeta.ks.gov.ba/rasvjeta_kvar/prijava_kvara.php moguće je vršiti 24 sata dnevno tokom cijele sedmice. Centar zaprimljenu prijavu kvara ukoliko se radi o području ovih šest općina u vidu radnog naloga putem Ministarstva prosljeđuje preduzeću Park, kao ovlaštenom izvođaču radova, koje na osnovu istog vrši intervencije na terenu. Parkova jedinica za održavanje javne rasvjete inače po nalogu Ministarstva vrši i intervencije na instalacijama i infrastrukturi sistema javne rasvjete u smislu izmiještanja ili sličnih radova na podzemnim instalacijama, stubovima javne rasvjete i slično. Ova jedinica inače tokom 2021. godine javnu rasvjetu održavala je na području cijelog KS i u toku 12 mjeseci realizirala je ukupno 4.286 naloga, odnosno popravki, a tokom 2020. godine izvršila je ukupno 3.010 takvih intervencija.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba