You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park vrši obnovu info tabli na dječjim igralištima u KS

Preduzeće Park vrši obnovu info tabli na dječjim igralištima u KS

Predproljetno uređenje i priprema zelenih, ali i površina za igru i rekreaciju koje koriste djeca u KS za novu sezonu, u nadležnosti preduzeća Park, uveliko traju, a prije nekoliko dana počela je i obnova opreme dječjih igrališta u sarajevskim općinama.
Ekipa Parka intenzivno ovih dana radi na obnovi i zamjeni info tabli, koje iako postavljane prošle godine, su u velikoj mjeri oštećene, polomljene, pa čak i uklonjene od strane nesavjesnih pojedinaca. Ekipa Parka zadužena za zanatske usluge tokom februara radi na zamjeni i obnovi uništenih info tabli na dječjim igralištima, što podrazumijeva uklanjanje oštećenih i postavljanje novih tabli na desetinama lokacija. Radovi se istovremeno izvršavaju na području dvije općine i to u Novom Sarajevu i Novom Gradu, na više igrališta. Konkretno u prvom dijelu radova bit će zamijenjeno više od 50 uništenih info tabli u ove dvije općine. Inače na više od 200 dječjih igrališta u KS preduzeće Park prije godinu izradilo je i postavilo info table koje sadrže potrebne informacije za korisnike, odnosno odrasle osobe koje su u pratnji djece koja upotrebljavaju i igraju se na igralištima. Projekat izrade i montaže info tabli finansiralo je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS kroz prošlogodišnji Program održavanja. Nepunu godinu od montaže više od 60% tabli je uništeno, polomljeno, uklonjeno s postolja, išarano. Stoga su ove godine pokrenute aktivnosti na njihovoj zamjeni. Nakon što radovi budu izvršeni u Novom Sarajevu i Novom Gradu, počet će obnova i zamjena i na igralištima na području Starog Grada, Centra i Vogošće. Projekat zamjene i obnove info tabli finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS kroz ovogodišnji Program održavanja. Preduzeće Park s obzirom na bitnos informacija koje sadrže info table za sigurnost djece koja koriste igrališta upućuje apel građanima da vode računa i ukoliko primijete uništavanje istih to i prijave PU, nadležnoj općinskoj službi na čijoj teritoriji se igralište nalazi ili preduzeću Park.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba