You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Program uređenja površina na kojima se nalazilo staro i preraslo grmlje

Program uređenja površina na kojima se nalazilo staro i preraslo grmlje

Iako je preduzeće Park početkom sedmice objavilo informaciju o projektu rekonstrukcije zelenih površina na način da staro i preraslo grmlje koje je zbog starosti već u fazi da gubi funkciju cvjetanja, čije su grane prerasle i ne mogu se na stručan način održavati, koje ugrožava sigurnost građana, stanara, njihovu imovinu, učesnike u saobraćaju, koje su uglavnom sadili pojedinci na mjestima gdje to planski niti sa stručne strane nije dozvoljeno, uklanja se u potpunosti na više lokacija i općina, zbog upita određenog broja građana dajemo dodatna pojašnjenja i obrazloženja.

Naime, baš isto kao što je preduzeće Park izvršilo tri programa u okviru prošlogodišnjeg Programa održavanja koji se finansira iz budžeta KS putem resornog ministarstva, a kojim je po prvi put planski riješen problem velikog broja uništenih travnjaka, starih panjeva ili sadnje novog drveća, ove godine planski se pristupilo i dekorativnom grmlju na javnim zelenim površinama. Prošle godine kroz te programe rekonstruisano je više od 10.000 m2 uništenih i ugaženih travnatih površina. Na području pet općina, programski i planski uklonjeno je više stotina podzemnih ostataka, panjeva i korijenovih sistema stabala koji su na ovaj ili onaj način uklonjena i posječena ranijih godina, a njihovi podzemni dijelovi kao takvi predstavljali su višestruki problem. Kroz treći prošlogodišnji program u okviru Programa redovnog održavanja izvršeno je ozelenjavanja novim stablima. U dva navrata zasađeno je ukupno 515 novih stabala. Uporedo Park je u saradnji ili sa resornim ministarstvo ili općinama radilo i na obnovi dekorativnog grmlja, a u toku 2021. godine zasađeno je 7.881 sadnica ukrasnog grmlja, što je za oko 2.500 hiljade više u odnosu na 2020.godinu.

Kroz redovno održavanje uočen je i problem starog, preraslog grmlja na pojedinim lokacijama i u ovoj godini na isti način pokrenut je program sanacije i sa stručne strane dovođenja stanja ukrasnog grmlja u red.
Ekipa Parka zadužena za rekonstrukciju i izgradnju novih zelenih površina uoči ovog proljeća je uklonila staro grmlje u Vogošći gdje je za rekonstrukciju pripremljeno 752 kvadrata površine, u Centru 780 kvadrata površine, u Novom Gradu 795 kvadrata površine, te na Ilidži 324 kvadrata javnih zelenih površina. Na pojedinim lokacijama radilo se o grmlju koje je izgubilo svoju funkciju jer je prestarilo, čije su krošnje i grane toliko drvenaste da ih više nije bilo moguće orezivati, čiji korjenov sistem je također pravio probleme. Na određenom broju lokacija radilo se o grmlju koje nije zasadilo preduzeće Park ili koje nije obavljeno planski, stručno, koje je bilo preblizu stambenih objekata, koje je zaklanjalo određene “suterenske” stanove i gdje su se stanari žalili da su njihovi stanovi izloženi mogućnosti pljačke, da se u krošnjama istih nalaze legla insekata, štakora, ptica. Tu su i lokacije na kojima je grmlje predstavljalo opasnost i za učesnike u saobraćaju, jer je narušavalo preglednost raskrsnica, saobraćajnice, pješačkih prijelaza i slično. Na pojedinim lokacijama bilo je i grmlja koje je zasađeno ispod krošnji stabala i kao takvo sa stručnog stajališta nije imalo perspektivu. Bilo je i lokacija na kojima su građani samoinicijativo sadili grmlje na javnim zelenim površinama, a koje nije obuhvaćeno Programom održavanja. Plan lokacija napravljen je planski, shodno onome na šta su se na terenu najviše građani žalili i upućivali pritužbek i prijave, kroz uočeni problem u održavanju i sa stajališta više razloga zbog kojih je grmlje trebalo biti uklonjeno. U proteklim danima februara pristupilo se njegovom uklanjaju, a potrebno je naglasiti da je cijeli program finansiran od strane resornog ministarstva, izvođač radova je preduzeće Park, a općinske nadležne komisije podržalo su prijedlog lokacija i ove aktivnosti.
Trenutno se ovi radovi izvršavaju na području Novog Sarajeva.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba