You are here:

U okviru akcije “Očisti- recikliraj” preduzeće Park uređuje 16 školskih dvorišta

Rezultati proljetne akcije čišćenja u Kantonu Sarajevo pod nazivom “Očisti- recikliraj” već su vidljivi na terenu, a nakon današnjih aktivnosti ekipe preduzeća Park, dvorište OŠ”Vrhbosna” u Starom Gradu očišćeno je i spremno za proljeće. Naime u okviru akcije koju u organizaciji Vlade KS i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS
Read more