You are here:
  • Home
  • Novosti
  • U okviru akcije “Očisti- recikliraj” preduzeće Park uređuje 16 školskih dvorišta

U okviru akcije “Očisti- recikliraj” preduzeće Park uređuje 16 školskih dvorišta

Rezultati proljetne akcije čišćenja u Kantonu Sarajevo pod nazivom “Očisti- recikliraj” već su vidljivi na terenu, a nakon današnjih aktivnosti ekipe preduzeća Park, dvorište OŠ”Vrhbosna” u Starom Gradu očišćeno je i spremno za proljeće. Naime u okviru akcije koju u organizaciji Vlade KS i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS realizuju preduzeća Park i Rad, svako u svom domenu vrši aktivnosti koje podrazumijevaju dvomjesečne aktivnosti dodatnog očuvanja komunalne čistoće u Kantonu Sarajevo. Partneri akcije su Ekopak, Zeos i NVO “Prljavi grad Sarajevo”. Akcija je zvanično počela u subotu, a danas je ekipa preduzeća Park organizirala akciju i uredila prvo od 15 školskih dvorišta u Kantonu Sarajevo koja su obuhvaćena planom rada u narednih sedam sedmica. Ekipe Parka jutros su izvršile orezivanje stabala u školskom dvorištu i pripremu za novu vegetaciju. U postojeće žardinjere zasađeno je dekorativni materijal. Postojeće klupe obnovljene su novim drvenim štaflama i izvršeno je farbanje. Organiziran je i odvoz prikupljanog biootpada. S obzirom da uz školsko dvorište se nalazi i dječje igralište na istom je izvršena popravka postojeće zaštitne ograde. Kako bi rezultati akcije bili svrsishodniji inženjeri preduzeća Park za učenike OŠ”Vrhbosna” organizirali su i edukaciju o značaju zelenila i očuvanja okoliša. Mini eko nastavi prsustvovalo je nekoliko desetina osnovaca ove škole, zajedno sa nastavnicima. Na terenu je bila i ekipa preduzeća Rad, koja je realizirala svoj dio plana predviđen u okviru proljetne akcije. Parkov dio akcije nastavlja se sutra uređenjem još jednog školskog dvorišta i to Srednje tekstilne škole na Mejtašu. Ekipa preduzeća Park već ujutro u 10,00 sati bit će u ovoj školi na području Starog Grada, a ujedno se pripremaju i aktivnosti za narednu sedmicu i to na području općine Centar gdje će također biti uređena dva školska dvorišta i to na Jezeru i Koševskom brdu. Akcija se nakon starog grada i Centra svake neredne sedmice organizuje u drugoj kantonalnoj općini. Više informacija o aktivnostima i terminima prikupljanja otpada ili samoj akcija građani mogu dobiti i javljanjem na Viber broj 062/002-244 ili na FB stranicama preduzeća Park i Rad.+17

Aldijana Hamza
https://www.park.ba