You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Park hortikulturno uređuje Park Jelene Vitas

Park hortikulturno uređuje Park Jelene Vitas

Ekipa preduzeća Park počela je po angažmanu Općine Centar hortikulturno uređenje i ozelenjavanje Parka Jelene Vitas, koji se nalazi preko puta BKC-a na uglu Ćemaluše i ulice Branilaca Sarajeva, čija obnova i rekonstrukcija su u toku. Naime već nekoliko dana traju radovi na obnovi i modernizaciji ovog prostora koji je omiljeno okupljalište Sarajlija, a tokom SFF i gostiju našeg grada. Radovi obuhvataju i izgradnju novog, inkluzivnog dječjeg igrališta. Pošto je izvršena jedna faza građevinskih radova za koje je Općina Centar angažirala drugu firmu, stekli su se uslovi i za prvu fazu priprema za hortikulture radove. Ekipa Parka je danas počela svoj dio radova koji se odnosi na sadnju novog zelenila, obnovu i uređenje postojećeg sadnog materijala, izgradnju travnatih površina. Izvršen je dovoz i planiranje plodne zemlje u prostore namijenjene za hortikulturni sadržaj, a prethodno je izvršeno zaštitno orezivanje i oblikovanje krošnji postojećih stabala. U pojedine površine u koje je dovezena plodna zemlja ekipe preduzeća Park će izvršiti postavljanje travnog busa, proizvedenog i uzgojenog u vlastitim rasadničkim prostorima u Sokolović Koloniji. Počela je i priprema zemljišta u koje će narednih dana biti zasađeno osam stabala japanske trešnje, koja će imati i posebnu iluminaciju. Osim toga park i dječije igralište koji su u obnovi i rekonstrukciji bit će dodatno ozelenjeni i sa 150 sadnica ukrasnog grmlja- hibuskusa. Pojedina zemljana ostrva dobit će sezonsko cvijeće odnosno bit će mjesta sa novim cvjetnim gredicama. Cvjetovi dianthusa već su uzgojeni i spremni u Parkovom rasadniku u Nedžarićima i čekaju finaliziranje građevinskih i hortikulturnih radova kako bi počela njihova sadnja u nove cvjetne gredice. Inače radove na obnovi i rekonstrukciji Parka Jelene Vitas u Centru finansira Općina Centar u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba