You are here:

Park hortikulturno uređuje Park Jelene Vitas

Ekipa preduzeća Park počela je po angažmanu Općine Centar hortikulturno uređenje i ozelenjavanje Parka Jelene Vitas, koji se nalazi preko puta BKC-a na uglu Ćemaluše i ulice Branilaca Sarajeva, čija obnova i rekonstrukcija su u toku. Naime već nekoliko dana traju radovi na obnovi i modernizaciji ovog prostora koji je omiljeno okupljalište Sarajlija, a tokom
Read more