You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Pripreme za realizaciju idejnog rješenja parka “Juraj Neidhardt”

Pripreme za realizaciju idejnog rješenja parka “Juraj Neidhardt”

Pripreme za realizaciju idejnog rješenja parka “Juraj Neidhardt” u okviru tehničkog kampusa u krugu Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta preduzeće Park već je započelo. Na prostoru u blizini zgrade Fakulteta, s desne strane uz ulicu Patriotske lige radnici preduzeća Park već drugu sedmicu izvršavaju radove čišćenja i uklanjanja samoniklog rastinja i pripreme terena za budući park. Veliki dio posla već je urađen, a na površini od 500 kvadrata osim čišćenja i orezivanja samoniklog rastinja rade se i poslovi prikupljanja i odvoza ogromnih količina biootpada i drugog smeća. Na terenu, osim posla koji se radi ručno i pomoću alata, istovremeno je i mehanizacija preduzeća Park jer su u pitanju obimni radovi, kao i auto korpe iz kojih se vrši orezivanje i oblikovanje odraslih i velikih stabala. Nakon poslova čišćenja i uklanjanja rastinja, čišćenja i odvoza, te pripreme zemljišta trebali bi početi građevinski radovi, odnosno izgradnja parka. Radove čišćenja i pripreme prostora koji će biti završeni u toku sedmice izvodi preduzeće Park, a finansira ih Općina Centar u okviru godišnje saradnje s ovim preduzećem na izgradnji i rekonstrukciji manjih zelenih površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem.