You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Intervencija na polomljenom stablu na Trgu heroja

Intervencija na polomljenom stablu na Trgu heroja

Sinoć od ponoći, pa do tri sata ujutro ekipa preduzeća Park zadužena za njegu i zaštitu stabala na Trgu heroja u Novom Sarajevu imala je intervenciju orezivanja i uklanjanja polomljenog dijela krošnje trešnje. Naime u noćnim satima došlo je oštećenja dijela odraslog stabla trešnje u Novom Sarajevu, koji se polomio i obrušio na tlo, a nakon izlaska Vatrogasne ekipe intervenciji zbog sanacije i sprječavanja veće štete, na teren s mehanizacijom je izašla i ekipa Parka specijalizovana za ovu vrstu posla. Zbog blizine kotlovnice i poslovnih objekata posao se morao odraditi vrlo pažljivo, u što kraćem roku, vodeći računa o većim oštećenjima na samom stablu. Za predmetno stablo ranije nije bilo izdato rješenje o orezivanju, uklanjanju ili potpunoj sječi od strane nadležne općinske službe, a do obrušavanja njegovog dijela vjerovatno je došlo zbog težine lisne mase. Nakon trosatne intervencije kompletan polomljenih dio krošnje stabla, kao i dio za koji je postojala mogućnost dodatnog lomljenja ekipe Parka su orezale u potpunosti, a orezani dijelovi su uklonjeni. Time je spriječena veća šteta, omogućeno je bezbijedan prolazak pješaka, kao i potpuna zaštita okolnih objekata.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba