You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ministarstvo obrazovanja KS podržalo programe i projekte Pionirske doline i zoo vrta

Ministarstvo obrazovanja KS podržalo programe i projekte Pionirske doline i zoo vrta

Pionirska dolina i zoo vrt, osim rekreativno- zabavnog dijela, neiscrpan je resurs za edukaciju i obrazovanje osnovaca i srednjoškolaca, koji kroz modernizirane tehnike i obrazovne programe treba biti i institucionalno prepoznat i primijenjen zaključak je današnje posjete Naide Hota- Muminović, ministrice osnovnog i srednjeg obrazovanja KS preduzeću Park. Adis Bešlić, direktor Parka i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet s ministricom Hota- Muminović razgovarali su o implementaciji nekoliko projekata i programa educiranje djece i mladih o bitnosti odnosa čovjeka prema životnoj sredini, životinjskom i biljnom svijetu. Iako je RZC”Pionirska dolina” i zoo vrt već više od pola vijeka mjesto educiranja brojnih generacija, današnji učesnici sastanka smatraju da je krajnje vrijeme kroz projekte na čijoj izradi bi radio tim stručnih i educiranih kadrova iz oblasti obrazovanja, prije svega nastavni kadar i stručna lica preduzeća Park iste primijeniti u sarajevskom rekreativno-zabavnom centru. Na taj način bogatstvo zoološkog vrta i vrsta koje potiču iz svih krajeva svijeta, raznolikost biljnog svijeta kojim raspolaže ova dječja dolina, ali i evropski standardi koji Pionirska dolina kao kandidat za punopravno članstvo u EAZA-u nudi imali bi potpun značaj i svrsishodnost i bili bi dostupni svakom djetetu Sarajeva. Na današnjem sastanku na kojem je uprava Parka upoznala ministricu Hota-Muminović o već spremnim programima koji bi mogli biti polazna osnova, dogovorene su osnovne smjernice i ciljevi tima koji će raditi na izradi okvirnog programa, a čija bi primjena, uz institucionalnu podršku svih koji učestvuju u obrazovnom programu osnovaca, mogla početi već početkom nove sezone.U međuvremenu, Ministarstvo osnovnog i srednjeg obrazovanja želi podržati i druge projekte kojim Pionirska dolina planira obogatiti ponudu i sadržaj za svoje posjetioce, a koji za cilj imaju da svako dijete Sarajeva u toku zimskih mjeseci makar jednom posjeti Pionirsku dolinu. Cilj je uz druženje, edukaciju i zabavu s vršnjacima na sadržajan i potpun, te djeci prilagođen način upotpuni boravak najmlađih Sarajlija u prirodnom ambijentu koji se nalazi u centru grada.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba