You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Općina Centar partner na razvojnom putu Pionirske doline i naredne sezone

Općina Centar partner na razvojnom putu Pionirske doline i naredne sezone

Općina Centar i naredne sezone bit će prijatelj i partner razvojnog puta i podrška u obogaćivanju ponude RZC”Pionirska dolina” i zoo vrt istakao je Sejad Đozo, predsjedavajući Općinskog vijeća Centra koji je danas sa saradnicima posjetio preduzeće Park, a u čijem sastavu se nalazi i ovaj jedini bosansko- hercegovački rekreativno zabavni centar sa zoo vrtom. Popularna “Pionirska dolina” koja je teritorijalno smještena na području općine Centar, omiljeno je mjesto koje posjećuju sve porodice i stanovnici, kako ove općine tako i Sarajeva, kao i gosti našeg grada. Uprava preduzeća Park, direktor Adis Bešlić i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet upoznali su predsjedavajućeg Đozu prilikom današnjeg sastanka o aktivnostima koje ovo preduzeće planira realizirati u narednim mjesecima u Pionirskoj dolini, te dugoročnom planu da svako godišnje doba kroz organiziranje manifestacija i projekata stanovnicima, a prije svega djeci i mladima bude prilika za nove posjete i okupljanja. Općina će dati punu podršku upravi preduzeća Park u realizaciji projekata koji za cilj imaju da djeca i kompletne porodice, ali i starija populacija tokom cijele godine uživaju u potpunoj i sadržajnoj posjeti “Pionirskoj dolini” koja je svega dva kilometra udaljena od strogog gradskog centra dogovoreno je. Prema riječima predsjedavajućeg Đoze, ta podrška ogledat će se i kao podrška u realizacije projekata obogaćivanja zoološkog vrta novim, ali najprije autohtonim vrstama. Razgovarano je i o unapređenju komunalne infrastrukture na području općine Centar kroz implementaciju sporazuma o uređenju manjih i površina koje nisu obuhvaćene redovnim Programom održavanja zelenih površina, realiziranim i projektima koji su u pripremi, a koji se odnose na ozelenjavanje javnih zelenih površina na području ove općine. Nedavne aktivnosti na hortikulturnom uređenju prostora Spomen obilježja u naselju Soukbunar očit su primjer koliko dobra saradnja Općine Centar kao jedinice lokalne samouprave i preduzeća Park može doprinijeti oplemenjivanju životne sredine stanovništva, ali i očuvanju historijskih spomenika i tekovina Sarajeva, te kao takva biti prepoznata i pozdravljena od strane građana.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba