You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park pokreće proizvodnju bosanskog ljiljana

Preduzeće Park pokreće proizvodnju bosanskog ljiljana

Bosanski ili zlatni ljiljan, simbol Bosne, od srednjeg vijeka isklesan na stećcima, zastavama, spomenicima, krunama, pečatima, ustvari cvijet koji raste na planinskim obroncima Bosne i dinarskog vijenca trebao bi uskoro postati najosnovnija cvjetna vrsta koju će s posebnom namjenom uzgajati Parkovi rasadnici u Nedžarićima i Sokolović Koloniji. Dogovor je to iniciran i postignut na sastanku održanom između rukovodstva preduzeća Park i Fonda memorijala KS. Direktor Adis Bešlić i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet ugostili su Ahmeda Kulanića, direktora Fonda memorijala na sastanku kojim je inicirana saradnja ovog preduzeća i Fonda, s ciljem da simbol Bosne bude cvijet i najzastupljeniji proizvod vlastitih rasadnika za potrebe historijskih prostora i spomenika kojima upravlja Fond. Zlatni ili bosanski ljiljan mogao bi tako postati i osnovno cvijeće kojim se iskazuje zahvalnost i sjećanje prilikom obilježavanja bitnih datuma i godišnjica u sklopu memorijalnih prostora kojima rukovodi Fond. Na sastanku je razgovarano upravo o kapacitetima i stakleničkim prostorima kojima raspolaže preduzeće Park, a koji bi u saradnji i za potrebe Fonda bio i jedini u KS koji pokreće vlastitu proizvodnju i cjelogodišnji uzgoj i dostupnost ovog prekrasnog cvijeća koje u bosanskim i dinarskim planinama cvjeta tokom maja i juna. Lilium basniacum ili u prijevodu bosanski ljiljan iz Parkove vlastite rasadničke proizvodnje postao bi tako između ostalog cvijeće uvijek dostupno i u ponudi delegacijama i pojedincima koji posjećuju i odaju počast na svim memorijalima ili spomenicima u okviru Fonda. Osim uklesan u kamenim spomenicima ljiljan bi bio i cvjeće kontejnirano ili aranžirano na poseban način kao vlastiti bosansko-hercegovački proizvod u ponudi prilikom posjeta mjestima koja svjedoče našu historiju i tradiciju. Time bi i simbolika zlatnog ljiljana koji simbolizira Bosnu bila još potpunija i značajnija, a tradicija njegovanja i uzgoja svrsishodnija. Prema riječima direktora Kulanića, Fond ima cilj osim očuvanja historije i simbolike ljiljana unificirati i učiniti istovjetnim i sam čin i način odavanja počasti svim herojima, borcima, šehidima, braniteljima, historijskim ličnostima, mjestima i datumima koji svjedoče našu prošlost, ali i garantiraju budućnost. Najbolji i jedini koji ima kapacitete pružiti podršku tom nastojanju jeste upravo preduzeće Park i rasadnički resursi koje ovo preduzeće ima. Uprava preduzeća Park, prema riječima direktora Bešlića idejni projekat Fonda pozdravila je i prihvatila kao posebnu čast i obavezu, jer proizvodnjom bosanskog ljiljana, kao potpuno domaćeg proizvoda u srcu Sarajeva, u bosanskom preduzeću koje posluje sedam decenija sve bi bilo bosansko, na jednom mjestu, svrsishodno i jednako važno. Zlatni ljiljan Parka na spomen obilježjima i memorijalima KS iz rasadničke proizvodnje time je postao jedna od najosnovnijih ovogodišnjih projekata preduzeća Park najavio je Bešlić i zahvalio se direktoru Kulaniću na ukazanoj časti.
Prilikom sastanka razgovarano je i o ovogodišnjem učešću i doprinosu preduzeća Park u organizaciji i obilježavanju manifestacije “Igman 2022.”. i drugim vidovima saradnje preduzeća Park i Fonda memorijala KS u skorijoj budućnosti.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba