You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park novim stablima uređuje zeleni pojas uz novu sarajevsku tramvajsku prugu

Preduzeće Park novim stablima uređuje zeleni pojas uz novu sarajevsku tramvajsku prugu

Ekipe preduzeća Park svake sedmice realiziraju dio aktivnosti na hortikuturnom uređenju i obogaćuvanju zelenog pojasa uz novu sarajevsku tramvajsku prugu koje su obuhvaćene velikim projektom koje ovo preduzeće realizira u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS. Nakon sadnje sezonskog cvijeća i formiranja cvjetnih gredica na potezu od Ilidže do Čengić vile, sada se radilo i na sadnji novih dekorativnih stabala u zelenom pojasu na potezu od RTV doma do Otoke. Projekat hortikuturnog uređenja koji preduzeće Park realizira u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS tako je ovaj put obuhvatio 23 novo stablo ili dekorativna stabla kuglaste forme koje su ekipe preduzeća Park zasadile na porostoru između tramvajske pruge i saobraćajnice na navedenoj dionici. Zasađeno je 15 kuglastih hibiscusa, 4 katalpe, 3 bagrema i 1 cercis. Prethodno je na dionici od Ilidže do Nedžarića zeleni pojas uređen sa oko 15.000 komada sezonskog cvijeća, formiranjem cvjetnih gredica i to na području kružnog toka na Ilidži, u Nedžarićima, na potezu od Otoke do Čengić vile i na prostoru uz prugu na Čengić vili. Na ovim dionicama rađena je i rekonstrukcija travnjaka, ali i formiranje površina sa dekorativnom frakcijom, te sadnjom ukrasnog grmlja. Nakon ovosedmične sadnje izvršeno je i zalijevanje, kako novozasađenih tako i prethodno zasađenih hortikuturnih sadržaja. Zalijevanje će se naravno vršiti i u narednom periodu kao i poslovi košnje travnjaka uz prugu, te vršenja higijene na tramvajskim stajalištima i površinama i prostora između tramvajskih šina. Inače poslovi higijene i hortikulturnog održavanja vršeni su i u proteklih više od 30 dana u kontinuitetu od kada je ustvari počela i realizacija ovog projekta.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba