You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park pružilo priliku mladim stručnjacima za prvo radno iskustvo

Preduzeće Park pružilo priliku mladim stručnjacima za prvo radno iskustvo

Prva radna i stručna iskustva troje mladih visokoobrazovanih osoba, inženjera šumarstva, elektrotehnike i ekonomije od danas će stjecati u preduzeću Park, koje posluje već 70 godina i čiji kolektiv svakako čine njihove iskusnije kolege koje su spremne znanja i iskustva prenijeti na mlađe generacije.
Upravo tim povodom direktor preduzeća Park Adis Bešlić i izvršni direktor proizvodnje Amer Mudželet danas su održali prvi sastanak sa troje novih mladih kolega koji nakon danas potpisanog ugovora u preduzeću Park počinju svoj pripravnički jednogodišnji angažman u Parku. Prema riječima direktora Bešlića koji je jutros poželio dobrodošlicu i predstavio preduzeće novim članovima kolektiva na čijem je čelu, obaveza javnih preduzeća jeste i na ovaj način iskazati društvenu odgovornost i angažirati mlade ljude, koji nakon školovanja u BiH i poslovni angažman trebaju ostvariti u svojoj državi, a ne odlaziti na posle u dijasporu, zato što ovdje nemaju priliku zaposliti se. Program angažmana pripravnika koji se realizira uz posredovanje JU Služba za zapošljavanje KS, način su da preduzeća koja decenijama posluju konstantno budu i prilika za mlade ljude, koji upravo i jesu njihova i naša budućnost u svakom smislu. Preduzeće Park iz tih razloga i mjesto je stručne prakse i prostor koji srednjoškolcima i studentima dok se obrazuju putem škola i fakulteta srodnih zanimanja omogućava obavljanje praktične nastave. Zapošljavanje i osposobljavanje pripravnika i njihovo prvo radno iskustvo obaveza je svih nas kako bi spriječili odlazak mladih preko granice, kako bi mladi učili od nas i kako bi mladi svoja obrazovanja implementirali u domaća preduzeća- stava je Bešlić.
Jedna od troje pripravnika u grupi je inženjer šumarstva i nakon završenog studija svoja nova iskustva stjecat će od kolega inženjera koji se bave osnovnom djelatnošću preduzeća Park, a to je hortikuturno održavanje javnih zelenih površina u KS. Jedna od pripravnika, inženjer elektrotehnike bit će dio tima Odjela javne rasvjete, jer preduzeće Park od 2015. godine u svom sastavu ima i ekipu koja održava javnu rasvjetu u KS. Mladi kolega ekonomista bit će dio tima koje je administrativna potpora i podrška poslovanju preduzeća Park u obavljanju svojih 13 djelatnosti na području KS. Za svakog pripravnika već je spreman i program obuke, kao i mentori koji će pratiti njihov jednogodišnji angažman. Inače troje pripravnika preduzeće Park angažiralo je sa evidencije Biroa za zapošljavanje nakon apliciranja na Program JU “Služba za zapošljavanje KS”.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba