You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Prezentacija rezultata rada preduzeća Park u poslovnoj 2023. godini

Prezentacija rezultata rada preduzeća Park u poslovnoj 2023. godini

Novogodišnjim prigodnim druženjem uprava preduzeća Park danas je u prostorijama preduzeća Park okupila rukovodioce i voditelje organizacionih jedinica ovog preduzeća. U uvodnom izlaganju direktor Adis Bešlić zahvalio se kolektivu i radnicima preduzeća Park na realiziranoj poslovnoj godini, te kroz kratki rezime predstavljeni su poslovni rezultati i najznačajniji projekti i iskazano posebno zadovoljstvo postignutim uspjehom. Bešlić je istakao činjenicu da preduzeće Park je sada ozbiljno i prepoznatljivo preduzeće, čijim uslugama su zadovoljni građani Kantona Sarajevo, te da će u 2024. nivo zadovoljstva korisnika usluga biti na još višem nivou. Izvršni direktor Enes Kazić rukovodiocima i voditeljima organizacionih jedinica Parka zahvalio se na saradnji, timskom radu i djelovanju, te uvažavanju i složenosti tokom realizacije svih projekata, te najavio nove projekte koji su spremni za novu poslovnu godinu. Izvršni direktor Amer Mudželet između ostalog istakao je činjenicu da se o preduzeću Park u Sarajevu sada govori u pozitivnom kontekstu, te da to nije bio slučaj prije nešto više od dvije godine, kao je preduzeće bilo na ivici stečaja.
Osim pozitivnog poslovanja koje je preduzeće Park ostvarilo i u 2023. godini, kao trećoj godini zaredom, preduzeće Park tokom ove poslove sezone može se pohvaliti i sljedećim:
🍀IZMIREN DVOMILIONSKI DUG PREMA POREZNOJ UPAVI FBiH za neplaćene doprinose za PIO iz perioda 2013-2016. godine. Intenzivnim pregovorima sa osnivačem i uz maksimalno zalaganje rukovodstva Preduzeća, te uspješno poslovanje i stabilizaciju prikupljena su i isplaćena sredstva u iznosu od 2,3 miliona KM, a time i ušteda na ime plaćanja kamatna u iznosu od 5,3 miliona KM. Na osnovu istog kompletna imovina preduzeća Park koja se nalazila pod hipotekom vraćena je u potpuno vlasništvo preduzeća Park.

-🍀ZAPOČETA I FINALIZIRANA IZGRADNJA OBJEKTA ZIMOVNIK u Pionirskoj dolini i zoo vrt. U pitanju je dvoetažni objekat, čvrste gradnje, na ruševini iz perioda 92/95. koji je decenijama predstavljao opasnost za posjetioce i radnike Parka i Pionirske doline. Objekat, u čiju je gradnju uloženo gotovo 800.000 KM imat će prostor za veterinarsku službu, salu za edukaciju, prostor za hladnjaču i smještaj/čuvanje hrane za životinje, kartoteku i arhivsku građu, kancelarijske prostore, prostore za presvlačenje i boravak radnika, skladište i slično.

🍀PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA 2023. GODINU kao najveći godišnji projekat preduzeća Park angažmanom cjelokupnog kolektiva realiziran je u većoj mjeri od prethodnih sezona. U okviru sezone koja je najduža u odnosu na prethodne godine i trajala je više od 8 punih kalendarskih mjeseci realiziran je i više u odnosu na količinu urađenog posla prethodnih sezona.

🍀ČETIRI VANREDNE AKCIJE DODATNOG UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA U KS Uspješno, uz redovne aktivnosti, realizirane su i četiri vanredne akcije dodatnog uređenja zelenih površina u 9 općina Kantona Sarajevo. U pitanju su samostalna predproljetna akcija čišćenja realizirana u februaru, druga je proljetna akcija dodatnog uređenja javnih zelenih površina, treća je zajednička akcija “Sarajevo 2023” realizirana u saradnji sa resornim ministarstvom i drugim komunalnim preduzećima, te samostalna jesenja akcija uređenja i dodatnog održavanja javnih zelenih površina u sedam općina Kantona Sarajevo.

🍀SPORAZUM O UREĐENJU POVRŠINA i OBNOVE ZELENOG POJASA I TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA uz novoizgrađenu tramvajsku prugu uspješno realiziran, kao i poslovi hortikulturnog uređenja i izgradnje zelenog pojasa uz tramvajsku prugu sa Ministarstvom saobraćaja KS. Izrađena su prepoznatljiva dekorativno- cvjetna rješenja u zelenom pojasu uz tramvajsku prugu poput grba BiH, zastave BiH, izuzetnih cvjetnih rješenja, sadnju novih stabala, ukrasnog grmlja, travnatih površina, ugradnju korpi za sitni otpad, više faza pranje svih tramvajskih stajališta uz istu, te redovno održavanje komunalne higijene stajališta i površina uz tramvajske šine. Vrijednost kompletnih radova koje je preduzeće Park realiziralo u okviru ovog projekta iznose 270.000 KM.

🍀PROJEKAT DODATNOG HORTIKUTURNOG UREĐENJA I OZELENJAVANJA DVORIŠTA ODGOJNO- OBRAZOVNIH USTANOVA U KS podrazumijeva da su ekipe Parka hortikuturno uredile i izvršile sadnju na desetine novih stabala, stotine sadnica ukrasnog grmlja i trajnica u ukupno 37 vrtićkih i školskih dvorišta na području devet općina u KS. Projekat je realiziran u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša KS.

🍀NABAVKA I MODERNIZACIJA NOVE MEHANIZACIJE I OPREME ZA RAD Preduzeće Park iz vlastitih resursa izvršilo je nabavku novih kosilica za travu, putničkih vozila za prijevoz radnika, motokultivatora, u saradnji sa Štabovima CZ izvršena je i nabavka novog višenamjenskog teretnog vozila za brži i efikasniji rad jedinice za njegu i zaštitu odraslih stabala, odjela redovnog održavanja javnih zelenih površina i sistema javne rasvjete.

🍀PONOVO USPOSTAVLJENA POTPUNA SARADNJA SA EAZA (Evropska asocijacija zoo vrtova i akvarija), nakon više godina dobijeno je novo mentorstvom za put Pionirske doline u punopravno članstvo u evropsku zajednicu zoo vrtova i akvarija. Uspješno su realizirana i dva učešća u EAZA konferencijama- Helsinki (Finska) i Zoo Palić (Srbija).

🍀U STRATEGIJI RAZVOJA KANTONA SARAJEVO Pionirska dolina zauzela je značajnu poziciju u projektima obnove i modernizacije u vrijednosti od 10 miliona KM. Strateški dokument doprinijet će institucionalnom i sistemski riješenom razvoju i modernizaciji najstarijeg i jedinstvenog zoološkog vrta u BiH, što će u konačnici za rezultat imati i povećanje ponude, ali i razvoj turizma, te uspostavu edikacionog sistema u jedinstvenoj zelenoj oazi u centru Sarajeva.

🍀ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA- početkom godine uspješno realizirana II Zimska čarolija u Pionirskoj dolini koja je okupila više hiljada posjetilaca, a u ponudi je po prvi put bilo i besplatno klizalište, prvo u toku 70 godina postojanja sarajevskog zoološkog vrta. Koncem 2023. u toku je realizacija III Zimske čarolije u Pionirskoj dolini, koja za rezultat ima uspostavljenu saradnju sa akademskom zajednicom, te odgojno- obrazovnim ustanovama u KS koja se bave djecom sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim kategorijama djece, te mnoštvo sadržaja.
🍀ISO- U TOKU IMPLEMENTACIJA STANDARDA POSLOVANJA I RADA PREDUZEĆA PARK (EN ISO 9001:2015) – pokrenute su aktivnosti na usvajanju međunarodnih normi kojima će biti propisane smjernice i pravila u za uspostavljanje kvalitete poslovanja preduzeća Park. Usvojene su misija i vizija, izvršena obuka i potreban (inicijalni) audit, izrađene procedure te pokrenute druga faza priprema za uvođenje ISO što se očekuje u prvoj polovini 2024. godine.

🍀NOVI RAZVOJNI PROJEKTI ZA 2024. GODINU su;

  • Uspostava i osnivanja prvog INFO centra KS iz oblasti komunalnih usluga čiji nosilac će biti preduzeće Park u saradnji sa preduzećem Rad.
  • Projekat “Obrazovni program i zoo škola za djecu iz šest povratničkih gradova i općina u BIH”- kojim je aplocirano na Javni pozivi Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
  • Po prvi put je uspostavljena saradnja sa Ministarstvom obrazovanja FBiH, te dobijeno pismo podrške za uvođenje i osnivanje prvog edukacionog centra u Pionirskoj dolini, koji podrazumijeva obaveznu zoo školu za djecu od I do III razreda osnovnih škola s područja FBiH.
  • Pripremljena i puštena je u rad prva, jedinstvena Dječija scena Sarajevo (DSS) a od proljeća će biti uspostavljena intenzivnija saradnje s odgojno- obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, timovima i klubovima koji se bave djecom.
  • Uspješno početi razgovori sa akademskim profesorima (akademska zajednica) s ciljem realizacije prvog Posthistorijskog muzeja u Pionirskoj dolini.
Aldijana Hamza
https://www.park.ba