You are here:

March 24, 2020

Radnici preduzeća Park od ranih jutarnjih sati, osim pojačanog intenziteta čišćenja smeća, koje inače provode od početka pandemije, na javnim zelenim površinama na terenu danas pomoću alata i mehanizacije čiste snijeg sa parkovskih staza, platoa i stepeništa. Sve radne jedinice, iako podijeljene u timove i smjene u toku dana su na terenu i rade poslove zimske službe. Najprije je u jutarnjim satima izvršeno otresanje snijega sa krošnji mladih i nižih stabala, kao i sadnica ukrasnog grmlja, s ciljem zaštite zelenila od šteta i lomova. Tako današnje sniježne padavine nisu uzrokovale štetu na zelenilu i stablima u Sarajevu. Uporedo s tim već nekoliko sati traje i čišćenje snijega s ciljem da staze, stepeništa i platoi u sastavu javnih zelenih površina budu prohodni i očišćeni za pješake. Sve staze se, nakon uklanjanja snijega, tretiraju posipnim materijalom kako bi se spriječilo formiranje poledice. Zbog zaštite zdravlja građana već danima Park je pojačao intenzitet čišćenja i uklanjanja smeća sa javnih zelenih površina u vrijeme trajanja pandemije koronavirusom, a drugu sedmicu na terenu rade u dvije smjene, podijeljeni su u timove, te po potrebi rade i duže kako bi očistili sav otpad i komunalnu čistoću u gradskim parkovima i zelenilu održali na najvišem nivou. Tako je i jutros započet radni dan, a kao i zimska služba i radnici zaduženi za higijenu su na zelenim površinama u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži, Vogošći i pojedinim površinama u Trnovu.
Na terenu su i ekipe zadužene za njegu i održavanje stabala, po današnjem rasporedu te poslove upravo rade na Ilidži. Istovremeno ova ekipa dio je i Kantonalnog štaba civilne zaštite i cjelodnevno je na raspolaganju CZ i u slučaju potrebe spremna je djelovati na terenu. Inače u ovim preduzeća poduzete su mjere zaštite zdravlja uposlenika, posebno što je njihov posao direktno vezan za uklanjanje otpada i čišćenje javnih površina.


Leave a Reply

Your email address will not be published.