You are here:

March 26, 2020

Radnici preduzeća Park na terenu rade i u noćnim satima i za vrijeme policijskog sata kako bi realizovali sve aktivnosti i poslove koji se i tokom trajanja pandemije koronavirusom moraju obaviti i završiti, a večeras su u ulicama Ferhadija i Maršala Tita u centru Sarajeva. Formirani timovi na terenu s mehanizacijom tokom noćnih sati proteklih dana radili su poslove otklanjanje prijavljenih kvarova na javnoj rasvjeti, a trenutno u ulicama Maršala Tita i Ferhadija rade uklanjanje sajli na kojima su postavljene zastave naše zemlje, koje su ukrašavale sarajevske ulice u proteklim mjesecima. Poslovi se izvršavaju na visini do deset metara pa je zbog toga na terenu i mehanizacija, odnosno auto korpe iz čijih kranova se radovi i izvršavaju. Iako je na snazi policijski sat, a pješaka i vozila gotovo i da nema u ulici Maršala Tita, od Vječne vatre do Velikog parka, svi poslovi se izvršavaju uz poštivanje saobraćajnih propisa, a uposlenici su opremljeni zaštitnom higijenskom opremom. Sličan posao već je završen u ulici Ferhadija, odnosno u pješačkoj zoni. Prema riječima v.d. direktora Parka Edina Abdurahmanović koji je s radnicima zajedno na terenu navedeni poslovi rade se po nalogu Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS i dio su priprema za obilježavanje Dana Grada Sarajeva.


Leave a Reply

Your email address will not be published.